Az alapítók arra vállalnak kötelezettsége, hogy a részvénytársaság valamennyi részvényét az alapítási tervezetnek megfelelően (köz vagy magánokirat) lejegyeztetik.
Az alapítási tervezet tartalmi követelményei: név, székhely, tevékenység, időtartam, alapítók neve, alaptőke nagysága (min. 20 M Ft), részvények száma, névértéke, részvényesi jogok, korlátozások, nem pénzbeli hozzájárulás tárgya.
Az eredményes részvényjegyzést követően 60 napon belül össze kell hívni az alakuló közgyűlést, amely megállapítja az alapszabályt.

A részvénytársaság szervezete a közgyűlés, melynek kizárólagos hatásköre: nyilvános vételi ajánlat elfogadása, az ajánlat vételi eljárás megzavarásáról döntés, alapszabály megállapítása, módosítása, beszámoló jóváhagyása, vezető tisztségviselők megválasztása, döntés osztalékról és átalakulásról.
Az ügyvezetést az igazgatóság látja el (3-11 fő).

A részvényesek jogaikat a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően gyakorolhatják. Jogosult a részvényes a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát csak a vagyoni hozzájárulás teljesítés után gyakorolhatja. A részvényesek fő kötelezettsége a pénzbeli és nem pénzbeli szolgáltatás teljesítése.

Az alaptőke felemelése történhet új részvényekkel, zártkörűen vagy nyilvánosan, alaptőkén felüli vagyonból vagy dogozói részvény forgalomba hozatalával.

A részvénytársaság megszűnése: általános megszűnési szabályok alapján, végelszámolással, felszámolással, cégbírósági megszűntetéssel, ha a részvények értéke lecsökken a törzstőke alá.