Közigazgatás alatt az államigazgatást és a helyi önkormányzati igazgatást értjük. Az államigazgatási szervek fő funkciója az állami munka szervezése és vezetése.

Közigazgatási szervek

  • központi: kormány, minisztériumok
  • helyi: polgármester, jegyző, polgármesteri hivatal
  • közigazgatási hivatalok

Kormány

Működéséért az Országgyűlésnek felel, az állami tevékenység legfőbb operatív szerve, a közigazgatás irányítója, törvények végrehajtója.

A kormány feladatai:

Kormányprogram végrehajtása, alkotmányos rend védelme, gazdasági tervek kidolgozása, törvény előkészítés, rendeletalkotás, a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzése, minisztériumok irányítása.

A kormány miniszterelnökből és miniszterekből áll. A miniszterelnököt, a kormány programját a köztársasági elnök javaslatára az Országgyűlés tagjai egyszerű többséggel választják meg. A kormány a miniszterek kinevezésével alakul meg. A miniszterelnök vezeti a kormány üléseit, gondoskodik a kormány rendeleteinek és határozatainak végrehajtásáról.

Kormánybizottságok:

Döntés előkészítő szervezetek. Kormánybiztos: egy-egy kiemelt feladat végrehajtására kijelölt személy.

Miniszterelnöki Hivatal:

A kormányfő munkaszervezete.

A kormány megbízatása megszűnik: az újonnan megválasztott Országgyűlés megalakulásával, a miniszterelnök - kormány lemondásával, miniszterelnök halálával, illetve he az Országgyűlés a miniszterelnöktől a bizalmat megvonja és új miniszterelnököt választ.