Kft. alapítása 

A Kft. előre meghatározott törzsbetétekből álló törzstőkével alakul. A tag csak a vagyoni hozzájárulás megfizetéséért felel. A törzsbetét mértéke minimum 500 e Ft, vagyoni és nem vagyoni hozzájárulásból, apportból áll. A törzsbetét minimum 30%-a készpénz.
Az egyéni törzsbetét mértéke minimum 100 e Ft, amely befizetés után üzletrésznek minősül. Az üzletrész 3. személynek történő átruházása csak a gazdasági társaság hozzájárulásával történhet. A tag halálával az üzletrész átszáll a jogutódra.
A gazdasági társaság rendelkezik az üzletrésszel a tag kizárása, jogutód nélküli megszűnése esetén.
A vagyoni hozzájárulás alól a tag nem mentesíthető.

A Kft. szervezeti felépítése 

Legfőbb szerve a taggyűlés, melynek kizárólagos hatásköre:

  • beszámoló elfogadása
  • osztalékról döntés
  • pótbefizetés
  • tagkizárás
  • tisztségviselők megválasztása.

Az ügyvezetést az ügyvezető látja el, munkáltatói jogokat gyakorol, tagi nyilvántartást vezet, összehívja a taggyűlést.

Törzstőke felemelése a taggyűlés döntése alapján új befizetéssel vagy törzstőkén felüli vagyonból történhet. Leszállítása a taggyűlés döntése alapján vagy kötelező törvényi előírás alapján pl. tevékenység elhagyás esetén.

Egyszemélyes Kft.: mindezeket a jogokat egy személy képviseli.