1. Nyereség mérése

A vállalat által az értékesítés következtében befolyt árbevétel és az árbevétel megszerzése érdekében felmerült összes ráfordítás különbözete.
Profit: a befektetett tőke hozadéka, amely a vállalat tulajdonosai számára osztalék vagy osztalék jellegű jövedelem formájában jelenik meg.

A nyereséget meghatározó tényezők

 • bevétel = értékesítési mennyiség * egységár
  Értékesítési mennyiség függ a keresettől és a vállalat kapacitásától
  Egységár meghatározható kereslet, költség és versenytárs alapú árképzés útján
 • költség = a tevékenység során felhasznált erőforrások pénzben kifejezett értéke
  Csoportosítása:
  • számviteli előírások alapján
  • gazdaságelméleti megközelítésben (számviteli költség + normál profit = gazdasági költség)
  • a termék vagy szolgáltatás mennyiségéhez való viszonya alapján
   • állandó (fix) költség: a meghatározott időszakon belül függetlenek a termelési vagy értékesítési mennyiségtől
   • változó költség: azok a költségek, melyek a termelés vagy értékesítés mennyiségének változásával együtt (azzal azonos vagy eltérő mértékben) változnak

2. Likviditás

A vállalatnak az a képessége, hogy fizetési kötelezettségeinek az esedékesség pillanatában eleget tud tenni.

Fenntartásának eszközei

 • összhang kialakítása az eszközök mobilitása és a kötelezettségek esedékessége között
 • összhang fenntartása az adott időszakban befolyó pénzbevételek és az esedékes fizetési kötelezettségek között
  Egyensúlytalanság esetén:
  • hiány: pótlólagos finanszírozási forrásokról kell gondoskodni
  • többlet: befektetési lehetőségek keresése
  • a vállalati tőkeszerkezet kialakításától
  • másrészt a napi likviditás menedzseléstől, amely biztosítja a vállalat rövid távú fizetőképességének fenntartását