A tagság feltételei 

A tagok arra vállalnak kötelezettséget, hogy korlátlan és egyetemleges felelősségük mellet üzletszerű gazdasági tevékenységet folytatnak, ehhez vagyoni hozzájárulást teljesítenek.

A vagyoni hozzájárulást a tagság alatt nem lehet visszakövetelni. A nyereség és a veszteség viselése a vagyoni hozzájárulás arányában történik. Nem kötelező a személyes közreműködés.
A gazdasági társaság kötelezettségeiért a társaság felel, ha ez nem elegendő a tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek. A belépő új tag felelőssége a belépés előtt keletkezett kötelezettségekért is fennáll.

Legfőbb szerve a tagok gyűlése, melynek kizárólagos hatásköre:

 • beszámoló elfogadása
 • tagfelvétel
 • kizárás
 • osztalékról döntés.

Üzletvezetésre bármelyik tag jogosult.

A tagság megszűnése

Megszűnik a társaság, ha:

 • a határozott idő eltelt
 • egy főre csökkent a tagok száma és 6 hónapon belül nem jelentenek be új tagot
 • végelszámolással
 • felszámolással
 • cégbírósági törléssel.

A Bt-re ugyanezek a szabályok vonatkoznak, kivétel:

 • legalább 1 beltag és 1 kültag szükséges az alapításhoz
 • a beltag felelőssége korlátlan és egyetemleges
 • a kültag csak akkor lehet üzletvezető, ha neve szerepel a társasági szerződésben.