A jogrendszer alapkövetelménye, hogy ellentmondásmentes legyen, éppen ezért a jogszabályok egymásra épülnek, hierarchikus rendben állnak egymással. Magasabb szintű jogforrással alacsonyabb szintű nem lehet ellentétes.

Hierarchikus rend:

 1. Alkotmány
 2. törvények
 3. országgyűlési határozat
 4. kormányrendelet
 5. miniszteri rendelet
 6. helyi önkormányzati rendelet
 7. jogi iránymutatás.

A nemzetközi szerződéseket megelőzi a belső jogforrás.

A jogszabály érvényes:

Ha az előírt eljárási szabályok betartásával született, a kibocsátásra jogosult szerv hozta, illeszkedik a jogforrási hierarchiába, a megfelelő módón és helyen kihirdették.

Jogszabályok hatálya:

 • időbeli hatály: a jogszabálynak az adott időtartamon belüli alkalmazhatóságát jelenti, a kihirdetést megelőző időre visszamenőleg hátrányosan nem szabályozhat
 • területi hatály: a földrajzi területtel áll szoros összefüggésben
 • személyi hatály: a jogszabályban meghatározott jogok és kötelezettségek alanyi körét fejezi ki, az ország területén magánszemélyekre, jogi személyekre és a külföldön tartózkodó magyar állampolgárokra terjed ki.

A közösségi EU jog, nemzetközi szerződéseken alapuló autonóm jogrendszer, amelyet a bíróságok kötelesek alkalmazni.

 • elsődleges jogforrások: alapszerződések és módosításaik (érvényesek, ha minden állam ratifikálta)
 • másodlagos jogforrások: azok a jogszabályok, amelyeket a közösségi intézmények alkotnak
 • egyéb jogforrások: nemzetközi egyezmények, biletariális két állam közötti egyezmények, és bírósági eljárásjog.

A közösségi jog elsőbbséget élvez a belső jogszabályokkal szemben. A rendeleteket közvetlenül kell alkalmazni, azonnal hatályba lépnek.