Gazdasági társaság alapítása:

Gazdasági társaságot üzletszerű közös gazdasági tevékenység folytatására külföldi és belföldi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli társaságok alapíthatnak.

  • Jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok: Kkt, Bt.
  • Jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok: Kft, Rt.

Az alapításhoz legalább 2 fő szükséges, kivéve Kft, Rt.  Természetes személy csak egy társaságban lehet korlátlanul felelős tag, kiskorú nem lehet gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja, Kkt. és Bt. nem lehet korlátlanul felelős tagja gazdasági társaságnak.

Az alapítás tárgyi feltételei:

  • meghatározott forma
  • hatósági engedély
  • szakképzettség
  • alapító dokumentumok (kötelező elemei: székhely, telephely, tagok neve, vagyon mértéke, cégjegyzés módja)

Társasági szerződés, alapszabály, alapító okirat. Ezek lehetnek közokiratok és teljes bizonyító erejű magánokiratok.

Vezető tisztségviselők:

Az ügyvezetést vezető tisztségviselők vagy testület látja el.

  • KKt és Bt esetén üzletvezető, aki csak tag lehet.
  • Kft esetén ügyvezető, a tagság nem feltétel.
  • Rt. esetén vezérigazgató (aki igazgatósági tag) zárt Rt-nél a tagság nem feltétel.

Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet.
Határozott időre legalább 5 évre választható, munkáltatói jogokat gyakorol.
Cégvezető: a vezetők rendelkezése alapján folytatja tevékenységét, fióktelepet vezet. A vezető tisztségviselő felelősségét nem mentesíti.

Nonprofit gazdasági társaság a Közhasznú Társaság. A gazdasági eredményét visszaforgatja a tevékenységébe. Megszűnésekor csak a törzsbetét osztható fel, a nyereséget egyéb közhasznú szervezeteknek át kell adni.