Jogszabály:

Általános mindenkire vonatkozó magatartási szabály, melyet az állam alkot, betartását kikényszeríti.

Jogszabály szerkezete:

 • hipotézis: absztrakt tényállás
 • diszpozíció: a tényállás megvalósítását szolgáló rendelkezés
 • szankció: a tényállás megvalósításának következménye

Jogszabály fajtái:

Tiltó, megengedő, keretszabály, kategorikus, meghatározott tartalmú.

Tárgyukat tekintve:

 • regulatív (meghatározott személyre vonatkozó)
 • szervezeti
 • eljárási (a jogérvényesítés folyamatát írja le)

Jogrendszer:

Az adott állam hatályos jogszabályainak rendezett összessége, mely jogágakra oszlik.

A jogágak: jogszabályok minőségileg elkülönült csoportja.

 • alap jogágak (közigazgatási jog, polgári jog, büntetőjog)
 • másodlagos jogágak (pénzügyi jog, munkajog)
 • anyagi jog (magatartásokat szabályoz)
 • alaki jog (amely a kikényszeríthetőség lehetőségét adja meg)

Jogalkotó szervek:

 • országgyűlés (törvény)
 • kormány (rendeletet alkot, utasítást – irányelvet adhat ki)
 • önkormányzat (helyi rendeletet alkot)

Egyéb jogi eszközök: MNB elnökének jegybanki rendelkezése, KSH elnökének statisztikai közleménye.