A versenytörvény szerint vállalatok összefonódása jön létre, ha

  1. két vagy több, addig független vállalkozás összeolvadással vagy beolvadással egyesül (fúzió)
  2. egy vagy több vállalkozás irányítást szerez más vállalkozások felett (tulajdoni vagy többségi szavazati jog megszerzése, lehetséges szerződéssel is)
  3. több vállalkozás hoz létre egy általuk irányított vállalkozást („közös vállalat”)

Az egyesülésre a Gazdasági Versenyhivatal előzetes (preventív) engedélye szükséges, ha az összefonódás lényeges, azaz ha:

  1. az érintett vállalkozások előző évi árbevétele meghaladta a 10milliártd forintot, de csak akkor, ha a beolvadó vállalaté 500millió felett van
  2. a beolvadó vállalat árbevétele ugyan 500millió alatt van, de az előző két évben 500millió feletti összefonódást valósított meg (a bevételek számításakor figyelembe kell venni a leányvállalatokat is)

A versenyhivatal versenyfelügyeleti eljárásban határoz az egyesülésről. Az engedélyt nem tagadhatja meg, ha a művelet nem eredményez, vagy nem erősít meg meglévő összefonódást, nem gátolja a piaci versenyt, vagy ha az előnyei meghaladják a hátrányait. Az engedély megadását a Versenyhivatal feltételekhez kötheti, valamint visszavonhatja, ha utólag bebizonyosodik annak jogellenessége. Az engedély nélkül kötött szerződés nem érvényes.