Ha a gazdasági társaság tagjainak száma, tevékenységének jelentősége vagy jellege indokolja, illetve az alapítók, tagok (részvényesek) ezt egyébként szükségesnek látják, a társasági szerződésben (alapító okiratban) legalább három, legfeljebb tizenöt tagból álló felügyelő bizottság hozható létre.
Kötelező a felügyelő bizottság létrehozása:

  1. részvénytársaság esetében
  2. korlátolt felelősségű társaság esetében, ha a társaság törzstőkéje 50millió forintnál nagyobb összegű
  3. bármely gazdasági társaság esetében, ha a társaság teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóinak létszáma éves átlagban a 200 főt meghaladja
  4. egyszemélyes kft esetében

A vezető tisztségviselőkre vonatkozó felelősségi szabályok kiterjednek a társaság gazdálkodását felügyelő könyvvizsgálóra és a felügyelő bizottsági tagokra is (ld. az előző tételben).
A felügyelő bizottság az ügyvezetést ellenőrzi. Ennek megfelelően a vezető tisztségviselőktől és dolgozóktól jelentést, felvilágosítást kérhet, a könyveket megvizsgáltathatja. A taggyűlés elé terjesztett főbb jelentéseket megvizsgálja. Törvénytelenség vagy érdeksérelem észlelése esetén az fb összehívhatja a társaság legfőbb szervét. Az alapító dokumentum egyes jogokat (pl. igazgatók, ügyvezetők kinevezése, visszahívása) az fb-re ruházhat.
Az fb elnökét a tagok saját körükből választják meg.