Minden társaságban vannak olyan személyek, akik a társaság döntéseire és ügyvitelére döntő befolyással bírnak. Ilyen különleges szabályok alá eső vezető tisztségviselők:

  1. egyesülés, közös vállalat: igazgató
  2. kft: ügyvezetők
  3. rt: igazgatóság tagjai
  4. kkt, bt: nincs ilyen tag

A vezető tisztségviselőkre vonatkozó felelősségi szabályok kiterjednek a társaság gazdálkodását felügyelő könyvvizsgálóra és a felügyelő bizottsági tagokra is. Rendelkezések:

  1. A társaságokban való részvételből a jog nem zár ki senkit, de tiltja, hogy olyan személy vezesse vagy felügyelje, aki súlyos bűncselekményért börtönben ült.
  2. A vezető tisztségviselőket, könyvvizsgálókat és felügyelő bizottsági tagokat határozott időre, legfeljebb 5 évre lehet választani. Újraválasztási lehetőség van. A tulajdonosok a tisztségviselőket bármikor visszahívhatják, munkaviszonyukat külön kell megszűntetni.
  3. Vezető tisztségviselő lehet a társaság tagja, annak alkalmazottja vagy megbízott külső személy. Felügyelő bizottsági tag, esetleges dolgozói részvétel kivételével nem lehet alkalmazott.
  4. Összeférhetetlenségi szabályok: felügyelő bizottság tagja vagy annak közeli rokona nem lehet vezető tisztségviselő. Az rt.-nél az igazgatóság 3-11 főből áll, máshol nincs létszámkorlát az operatív vezetésre. Az fb létszáma min. 3 fő.
  5. Vezető tisztségviselő és könyvvizsgáló jogi személy is lehet, fb-tag csak természetes személy.
  6. A vezető tisztségviselők könyvvizsgálók és fb-tagok díjazást kapnak, de felelősséggel is tartoznak. Ezt a polgári jog szerinti gondosság szabályozza. Ezek a személyek teljes kártérítési felelősséggel tartoznak magánvagyonuk terhére.

A vezető tisztségviselők jogait és kötelezettségeit a törvény egyenként meghatározza az egyes társasági formákra, a felügyelő bizottságra és a könyvvizsgálóra azonos szabályok vonatkoznak. Feladatuk a társaság működésének ellenőrzése, mindkettő alkalmazása csak az rt-nél kötelező.