Alapelv: a többségi akarat nem korlátlan, azaz nem járhat a kisebbség jogos érdekeinek sérelmével. A kisebbség mindig minősített, azaz legalább 10%-os. A kisebbségben levők végső soron a cégbíróságtól vagy peres bíróságtól kérhetnek jogorvoslatot. Három fő szabályozási terület:

  1. Társaság legfőbb szervének összehívásának kezdeményezése: ok és cél megjelölése mellett. Az ügyvezető 30 napon belül köteles összehívni, ha a kérelmezők biztosítják ennek feltételeit (hely, pénz megelőlegezése). A legfőbb szerv határozata bíróság előtt megtámadható.
  2. Utolsó éves beszámoló és az utolsó két év ügyvezetésével kapcsolatos könyvvizsgálat elrendelése. A várható költségeket itt is meg kell előlegezni.
  3. Társaságnak vezető tisztségviselők részéről okozott károk érvényesítése.

Speciális kisebbségvédelem rt-knél, hogy az egy részvényesre jutó maximális szavazati jogot legfeljebb 10%-ban határozhatja meg az alapító okirat.