A hitelezővédelem alapjait az átlagosnál szigorúbb felelősségi szabályok, valamint a nyilvános üzleti adatok adják. A nagyobb vállalkozások esetén elkülönülnek a tulajdonosi, vállalatvezetési és kontrollfunkciók.

  1. Korlátlan felelősségűből korlátolt felelősségű társasággá alakulás során a hitelezőket értesíteni kell; biztosítékot követelhetnek.
  2. Beolvadás esetében a beolvadó gazdasági társaságnak az átvevő gazdasági társaságban lévő részesedésének névértékét a jogutód gazdasági társaság jegyzett tőkéjének meghatározása során nem lehet figyelembe venni.
  3. Beolvadás esetében tilos az átvevő korlátolt felelősségű társaság vagy részvénytársaság törzstőkéjét (alaptőkéjét) megemelni a beolvadó társaság tulajdonában lévő saját törzsbetétek értékével, részvények névértékével.
  4. Beolvadás esetében tilos az átvevő korlátolt felelősségű társaság vagy részvénytársaság törzstőkéjét, illetve alaptőkéjét megemelni a beolvadó gazdasági társaság azon törzsbetéteinek értékével, illetve részvényeinek névértékével, amelyek az átvevő gazdasági társaság tulajdonában vannak.
  5. Összeolvadás esetében a gazdasági társaságok saját törzsbetéteinek értékét, részvényeinek névértékét, továbbá kölcsönös részesedésük értékét a jogutód társaság jegyzett tőkéjének meghatározása során nem lehet figyelembe venni.

A fenti tételeket már a vagyonmérleg-tervezetben sem lehet szerepeltetni, a fiktív tőke kialakulásának megelőzése érdekében.