A jogutód nélküli megszűnés lehetséges okai: határozott időre létrehozott társaság, legfőbb szerv minősített többséggel hozott határozata, egy főre csökkenés (ha 6 hónapon belül nem jelentenek be új tagot, kivéve kft és rt-nél), cégbírósági határozat (súlyos törvénysértés vagy nem működés esetén), rendes bírósági felszámolási eljárás, vagy más jogszabály által meghatározott ok.
A megszűnéskor általában lefolytatandó végelszámolási eljárás bonyolult technikai szabályait a csődtörvény részletezi. A végelszámoló általában a társaság vezető tisztségviselője. A végelszámolás után fennmaradt vagyont a társasági szerződés szerint szétosztják a tagok között. A társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg, ezután a tagok 5 évig felelnek a ki nem elégített követelésekért. Korlátolt felelősséggel való visszaélés esetén az korlátlanná válik.
Fizetőképtelenség esetén végelszámolási helyett felszámolási eljárás indul. cégbíróság hivatalból való törlési eljárása akkor lép életbe, ha a cég nem működik és a telephelyén nem található (fantomcég). Az eljárás megindítása (Cégközlönyben való megjelenés) után 30 napon belül kifogásnak van helye, ha ez elmarad vagy nem áll meg, akkor a cégbíróság a cég törléséről határoz. A végzés 15 napon belül megfellebbezhető.