• a társ-i szerződés (alapító okirat, alapszabály) elfogadása az alapítók által;
   a szerződést vmennyi tagnak alá kell írnia
  • a társ.i szerződést v közjegyző által készített közokiratba kell foglalni, v ügyvédnek kell ellenjegyeznie (= v az ügyvéd készíti el a szerződést, v más által készített szerz törvényességéért és tartalmi valóságáért az ügyvéd felelősséget vállal
  • az ellenjegyzéstől a társ. előtársaságként működik;
   az előtárs. jelleget a leendő társ vmennyi iratán fel kell tüntetni: „bejegyzés alatt” toldattal;
   az előtárs.ra biz. korlátozások vonatkoznak (pl nem végezhet hatósági engedélyhez kötött tevékenységet)
  • a társ alapítását a társ.i szerz megkötésétől számított legfeljebb 30 napon belüli bejegyzés, ill közzététel végett be kell jelenteni a társ székhelye szerint illetékes megyei bíróságnak, mint cégbíróságnak;
   az előtárs a bejelentést követően fejthet ki üzletszerű gazd.i tevékenységet
  • cégjegyzési eljárás a cégbíróság által lefolytatott sajátos nem peres eljárás:
  • a cég bejegyzésére irányuló kérelmet a társ formájának megfelelő cégnyomtatványon kell előterjeszteni, amely tartalmazza a társ.i szerz kötelező kellékeit
  • a társ bejelentésekor a társ cégjegyzékszámot kap
  • cégbíróság beszerzi a társ adó számát, tb-számát, statisztikai számjelét…
   • kkt-nél és bt-nél max 30, közös váll.nál, kft-nél, rt-nél max 60 napon belül a cégbíróság érdemben köteles a bejegyzés tárgyában dönteni (tehát v bejegyezni v elutasítani), majd a cég bejegyzéséről 8 napon belül végzéssel értesíteni a bejelentőt
   • a gazd.i társ a cégjegyzékbe való bejegyzéssel, a bejegyzés napjával jön létre