A módosított Gazdasági Törvény 2006. június 1.-én lépett hatályba - a társasági jog alaptörvénye
GT 3 nagy részből áll:

  1. általános rész - valamennyi társaságra érvényes közös rendelkezések
  2. külön részbeli rendelkezések - az egyes társasági formákra vonatkozik
  3. kapcsolódó vállalkozások joga - a társasági jog kiegészítője

A GT legalapvetőbb általános rendelkezései

  1. GT tárgyi hatálya: a gazdasági társaság üzletszerű közös gazdasági tevékenység folytatására alakul
  2. GT területi hatálya: csak a magyarországi székhelyű vállalatok szabályozása - magyar cégbírósági bejegyzés szükséges
  3. GT személyi hatálya: kiterjed a belföldi/külföldi, jogi/természetes alapítóra/tagra; bizonyos korlátozások, pl.: kiskorú nem lehet beltag, természetes személy csak egy helyen lehet korlátlanul felelős…
  4. Társasági formák numerus claususa: gazdasági társaság csak 4 formában alakítható (közkereseti társaság, bt, kft, rt.). Mindegyiknek van cégneve (amely tartalmazza a cégformát, és azt, hogy mire irányul a tevékenység) - cégnévvel kapcsolatban érvényesül a cégvalódiság és a cégkizárólagosság elve (~ nem lehet két azonos nevű cég); gazdasági társaság: általában min. kötelező 2 tag (kivéve kft és rt. - itt lehetséges az egyszemélyes társaság)
  5. Gazdasági társaság alapítása szabad, de vannak korlátozások - egyes tevékenységek társasági formához kötöttek, gazdasági társaságoknak kell székhellyel rendelkezniük, a fő tevékenységet mindig meg kell jelölni, bizonyos tevékenység végzéséhez kell képesítés stb.

A GT szabályai kötelezőek
A tagok csak a törvény által megengedett esetekben térhetnek el (diszparitív normák); választott bíróság ítélkezik az állami bíróság helyett
Ptk. szabályok érvényesek a vagyoni és személyi jogviszonyokra
Meghatározott adatoknak nyilvánosnak kell lenniük - cégjegyzék = cégek nyilvános nyilvántartása (Cégközlöny = hivatalos lap, amelyben közzéteszik)