Jelenleg két nagy társasági jogrendszer érvényesül a világban: az angol-amerikai és a német (kontinentális európai) modell

Angol-amerikai modell jellemzői:
a) erősen megosztott tulajdonosi szerkezet, a meghatározó tulajdonosok hiánya - sok társasági tagra modellezett szabályozás
b) csekély társasági formaválaszték: nincs pl. kft, az egyetlen társasági forma az rt. (lehet: private, public)
c) társasági jog összefonódik a tőkepiac intézményeivel; részvényes = befektető ≠ társasági tag
d) jelentéktelen a közgyűlés szerepe; az egységes vezetés minden feladatot ellát, a könyvvizsgáló jelenti az egyedüli kontrollt

Német modell jellemzői:
a) vannak meghatározó tulajdonosok
b) széles körű társasági formaválaszték van: bt, kft (ezekből sok), rt. (kevés)
c) a társasági jog élesen elkülönül a tőkepiaci jogtól
d) a társasági szervek tisztán elkülönülnek egymástól: taggyűlés (stratégiai döntéseket hoz), ügyvezetés (operatív irányítás), felügyelő bizottság (tulajdonosi ellenőrzés) ð a könyvvizsgáló szerepe nem annyira nagy

Az elmúlt évekre jellemző a két modell közeledése, az amerikai szemlélet beolvadása a kontinentális modellbe.