Gazdasági társaságok:

Közkereseti, betéti társ, egyesülés, közös váll, kft, rt

Polgári jogi megállapodáson (szerződésen) alapulnak
kifejezetten társ-i szerződés alapján történik a cégbejegyzés, kiv. rt, ahol nincs formális társ-i szerz., hanem nyilvános alapítás esetén alakuló közgyűlésen elfogadott alapszabály, zártkörű alapításnál megállapodással létrehozott alapító okirat aláírása alapján jön létre
kiv az egyszemélyes társ (áltárs)
társ = személyközösség (és nem intézmény típusú szervezet
Szervező jellegű (organizációs), tipikusan több alanyú és tartós együttműködési szerződési kapcsolatot jelent

 • vagyonjogi intézmény, áru jellegű szerződés
 • társ-i szerződés lényege a társulók között együttműködés szervezése, az együttműk. áru jellegű, üzletszerű vállalkozásra irányul, együttműk. ált. tartós, intenzív kapcs.ot tételez fel a tagok között
 • társ. tagjai kifelé érdekközösséget képeznek, kialakul köztük a társas viszony
 • a szerz. önkéntességen és mellérendeltségen alapul, de tagok ált. nem teljesen egyenjogúak: bevitt vagyonnak megfelelő kockázat vállalás/ részesedés

Üzletszerű, közös gazdaságii vállalkozás tehát megköveteli, hogy a tagok

 • a társ.ban vagyont egyesítsenek, legyen a társaságnak vagyona, amit közvetlenül v közvetve a tagoknak kell biztosítaniuk
 • e vagyonnal vállalkozzanak (nyereségszerzés, kockázat vállalás, veszteséget közösen viselik) – minden társ.ban van biz. fokú önálló vagyonjogi felelősség
 • a gazd.i társ.ot a közvetetten v közvetve üzletszerű vállalkozási jelleg különbözteti meg az egyesülésen túl a tulajdonközösségektől, a polgári jogi társaságoktól, a közhasznú társ.tól, az egyesületektől, a szövetkezetektől

Saját cégnév alatti jogalanyiság

 • közhitelű nyilvántartásba vannak bejegyezve
 • a bejegyzés nem deklaratív, hanem konstitutív, azaz a gazd.i társ. a bejegyzéssel jön létre
 • a bejegyzést hivatalos lapba (Cégközlöny) nyilvánosan meg kell hirdetni
 • a bejegyzéssel a társ. önálló cégnevet kap, ami alatt jogképes (jogokat szerezhet és kötelezettséget vállalhat, aktív és passzív perképessége van)

Szükségképpen elkülönülnek tagjaiktól (gazd.i társ = saját cégnév alatti jogalany)
Plussz:
személy- és vagyonegyesítő jellegűek
természetes és jogi személyek, belföldiek és külföldiek egyaránt részt vehetnek társaságokban
a társaságok természetszerűen továbbtársulhatnak, azaz további társ.okban vehetnek részt

A tagok korlátlan felelőssége és a személyegyesítő társ. jelleg is alátámasztja a jogi személyiség hiányát.
A jogi személyiség hiánya tehát jelentős hátrányokat nem jelent ezeknék a társ.oknál, a saját név alatti jogalanyiság megfelelő megoldást nyújt.