• Európai Szén és Acélközösség, Euratom, EGK: 1967 óta közös szerv: Európai Bíróság: irányelvek, ajánlások, rendeletek
 • Római Szerződés:
  • az alap a vámunió, teljes árucsere forgalomra + harmadik ország felé azonosan + a vámokkal egyenértékű pénzügyi műveletekre is kiterjesztve.
  • non-diszkrimináció belföldön; poz. diszkrim (hazai hátráltatása) megengedett
  • tiltva mennyiségi korlátozás (kvóta), ami létezik leépítendő
  • hátráltatás esetén (mértékétől függetlenül) azonos elbírálás, mint a mennyiségi korlátozás esetén.
 • A munkavállalás szabadsága, letelepedés szabadsága, ha: iskolai végzettség, szakmai magatartás terén a befogadó ország szabályait kielégíti. Kivétel: ha a közrendre veszélyes az egyén, gazdasági indok nincs!
 • EMU:
  1994. jan. 1. konvergencia periódus kezdete
  1999. jan. 1. abszolút határ az egységes valutára
  • árstabilitás: EK Bank feladat lesz majd
  • költségvetési hiány: GDP 3%, államadósság: 60%
  • közösségi gazdaság politika kidolgozása: együttműködési kötelezettség
 • Versenyjog
  • 85. cikk. tilos: -verseny, szabadkereskedelem korlátozása (vertikális, horizontális is)
  • hatáselv: mindegy, hogy hol okozzák a kárt, ha az az EU területén hat, akkor tiltott
  • erőfölénnyel való visszaélés
 • 1989: fúziós rendelet feltételei, hatályossága:
  • a résztvevők együttes világpiaci forgalma több, mint 5 mrd Ecu
  • a résztvevők közül kettőnek a forgalma Európában több, mint 250 millió Ecu
  • nem szabad a vállalat közösségi ügyleteit 2/3 részben egyazon tagállamban bonyolítani
  • aki hatály alá esik, be kell jelenteni, elbírálás 4 hónap, kivétel:
   • nemzeti jog használható a Biz. felhatalmazása alapján, ha az erőfölény egy országban mutatkozik
   • a tagállam saját érdekeit megvédheti (közbizztonság)
Új tendenciák: közös társasági jog, könyvvitel, számvitel, fogyasztóvédelem, szabványok