Az Unió sajátossága, hogy mind a nemzetközi szervezetek vonásai, mind az államszövetségi vonások együttesen jelennek meg. (kormányközi és szupranacionális szervek egyidejűleg)

a) Tanács - a legfőbb döntéshozó és jogalkotó szerv
Képviselői: minden tagállam miniszter szintű képviselője, akik jogosult a kötelezettségvállalásra; elnökség: egy-egy tagállam 6 havonta
Legfontosabb feladatai: a tagállamok általános gazdaságpolitikájának koordinálása, a közös kül- és biztonságpolitika kialakítása, a jogalkotás
→ a Tanács a döntéseket egyszerű többséggel hozza, de van minősített többségű (62%) és konszenzusos döntés is - az egyhangú döntést igénylő kérdések visszaszorulóban vannak

b) Bizottság - az operatív döntést előkészítő, végrehajtó, ellenőrző szerv
→ szupranacionális szervezet: Az Unió, és nem a tagállamok érdekének képviselete a feladata, azonban korlátozott a végrehajtó hatalma (igen sok még a tagországi hatáskör a végrehajtás terén)
Évente legalább egyszer jelentést készít a Tanácsnak az Unió tevékenységéről; a Bizottság tagjai: biztosok, kinevezésük 5 évre szól függetlennek és szakértőnek kell lenni

c) Európai Parlament - az állampolgárok érdekeit jeleníti meg az EU-ban; a tagországokból közvetlenül választott képviselőkből álló szervezet
EP = társ-döntéshozó a közösségi normák megalakításában; egyeztetés az EP és Tanács között: több lépcsős; EP-ben: pártfrakciók

d) Európai Bíróság - a közösségi jog tiszteletben tartatása a fő feladata
szupranacionális intézmény, közösségi jogot értelmez, elősegíti az ítéleteivel az integráció fejlődését
Minden tagállam 1-1 független bírót jelöl (a bírók általában kamarákban ítélkeznek); bírók munkáját főügyészek segítik - esetek előkészítése, összefoglalása, véleményezése a feladatuk.
Az Európai Bíróság akkor jár el, ha egy intézmény/tagállam elmulasztott valami kötelességet.