A XVII.-XIX. században uralomra jutott liberálkapitalizmus jogi ideológiájának alapja a viszonylag egyszerűbb árutermelés szükségleteinek találkozása a polgárság felvilágosodás korábsn kialakított természetjogi ideáljával. A jogi szabályozást a nyereség maximalizására törekvő individualista vállalkozóra modellezik, összefüggésben a polgárság szabadságideológiájával, a teljes autonómia és teljes jogegyenlőség gondolatával.

 • tulajdon elvi korlátlansága
 • szerződési szabadság
 • törvény előtti teljes egyenlőség

Az árutermelő társadalmak gazdasági jogának történetileg három alapvető típusa alakult ki.

 • "angol" jog: -erős kompromisszumos elemek
  -szokásjogi fejlődés
 • "francia" jog: -római jog alkalmazása először itt
  -általános alapelvek itt a legtisztábbak
 • "német" jogcsoport: -elméleti hatás (professzor jog)

A polgári piacgazdaság jogára jellemző:

 • Közjog és magánjog szétválása
 • Jogi dogmatika középpontjába az egyént állítja
 • Vállalaton belüli jogi viszonyok fejletlensége
 • Államnak a gazdaságból való kiiktatása (éjjeliőr állam)
 • Alapelv: a közigazgatás törvénynek való szoros alávetettsége
  A közjogban a jogi szabályozás általános jelleggel imperatív, azaz parancsoló, feltétlen érvényesülést igénylő. A magánjogban viszont a kogencia - a diszpozivitás kettőssége érvényesül a diszpozivitás elsődlegessége mellett.
 • érdekkutató jogtudomány ("ésszerű átlagos akarat")
 • tulajdon szentsége

Vállalkozók szakjoga
Kereskedelmi jog