• A mai államok többsége plurális demokratikus alkotmányos jogállam
  • Biztosítja az állampolgárok egyre bővülő jogait
  • Egyre több és jobb közszolgáltatást nyújt (ún. szolgáltató állam)
 • Az állampolgárok lényegében „társadalmi szerződéssel” (Rousseau) hozzák létre
  → az állami szuverenitás mögött népszuverenitás húzódik meg (egyenlő és titkos választások útján maguk határozzák meg az állam vezetését)
 • Közvetett demokrácia : Pl: parlamenti és önkormányzati választások
 • Közvetlen demokrácia: Pl: népszavazás
 • A polgári demokratikus államok alkotmányos jogállamok
  • A jogállam a hatalom önkorlátozását jelenti →”törvények uralma” (Montesquieu) valósul meg
  • A jogállam feltételezi az állampolgári jogok garanciáját, e jogok megvalósíthatóságának állami biztosítását is
 • A fasiszta, vagy diktatórikus állam is jogszabályok alapján működik, tehát akár jogállam is lehetne
  • DE! tartalmilag nem teljes értékű jogállamok (egypártrendszer, nem biztosítják az állampolgárok alapjogait)
 • A Modern jogállam ún. alkotmányos jogállam
  →az állam biztosítja az állampolgárok
  • Politikai jogait (Pl: egyesülési, gyülekezési jog)
  • Kollektív és egyéni szabadságjogait (szólás, sajtó, vallás)
  • Gazdasági, szociális, kulturális jogait
  • Egészséges környezethez való jogot
  • Információs szabadságot
 • Tehát az államra nem csak az jellemző, hogy van írott alkotmánya, hanem ténylegesen biztosítja az egyre bővülő emberi jogokat
 • Biztosítja nemre, fajra, nemzetiségre vagy vallásra való tekintet nélkül a jogi egyenlőséget, és a törvény előtti egyenlőséget
 • Egyre jobban előtérbe kerül az esélyegyenlőség kiegyenlítése