• Az állam a társadalom közügyeinek intézésére rendelt, közérdekből eljáró, a hatalmat legitim és formalizált módon gyakorló szervezetrendszer
 • Főhatalom, erőszakszervezet, a közjó érdekében legitim módon rendelkezik a közhatalmi kényszer alkalmazásának lehetőségével
 • Kialakulásának három feltétele van: államterület, állampolgárság, nemzetközi elismerés.
  1. Az államok nemzeti államként alakulnak ki államhatárokkal körülhatárolt földrajzi területen
   • Államterület nélkül nincs állam
   • A legtöbb állam ún. egyszerű (unitárius) –nem államkapcsolat
   • Államkapcsolatok:
    • Perszonálunió (államfő személye köti össze)
    • Reálunió (szorosabb- közös államügyek is)
    • Konföderáció (államtól független közösségi államszervezetek is)
    • Föderáció (legszorosabb- tagjai már nem önállóak)
   • Magyarország sokáig unitárius volt, 2004-től EU- konföderáció
   • Letelepedett lakosság, állampolgárság is szükséges
   • Megszerzése:
    • Területi elv (Pl: Anglia)
    • Vérségi alapon (Pl: Magyarország, ez a leggyakoribb)
    • Honosítás
   • Az állampolgárai felett gyakorolja a főhatalmat – ez a szuverenitás
   • A szuverén államot a többi államnak el kell ismernie, ezzel a nemzetközi közjog alanyává válik
 • Az állam a társadalomtól elkülönül, létrejön a bonyolult állami szervezetrendszer
 • Megvalósítására: állami bürokrácia
 • Közszolgáltatásokat biztosít, közintézmények (iskola, kórház…)

Funkciói:

 • Hagyományos osztályozás szerint:
  • Külső: védelmi-hódító
  • Belső: közrend védelmi
 • A XX. Század során bővült a funkciók sora:
  • Organizatorikus (szervező) – az állam biztosítja az állampolgári élet feltételeit Pl: tömegközlekedés
  • Gazdasági befolyásoló (ösztönző) – a szabad piaci verseny gazdasági hátrányait mérsékli
  • Szociális (szegénység elleni küzdelem)
  • Politikai (biztosítja a demokráciát, a politikai stabilitást)
  • Társadalmi (érdekegyeztető, kiegyenlítő, konfliktusfeloldó)
  • Ideologikus (társadalmi eszmék támogatása, jövőkép)
  • Államépító
 • Az állam nem lehet nagyobb, mint amit a tényleges államfunkciók indokolnak – ún. kicsi és olcsó állam eszménye