Egyéni vállalkozás a belföldi természetes személy üzletszerű, saját nevében és kockázatára, rendszeres, haszonszerzés céljából folytatott gazdasági tevékenysége.

Tevékenységéért teljes vagyonával korlátlanul felel.

Jellemzői

 • a legegyszerűbb társasági forma
 • magánszemély hozhatja létre, aki cselekvőképes, állandó lakhelye van és nincs kizárva az egyéni vállalkozás gyakorlásából
 • egyéni vállalkozásból kizártak
  • akit bűncselekmény miatt elítéltek
  • akiket az adott foglalkozástól eltiltottak
  • akik gazdasági társaságnak korlátlanul felelős tagjai
  • akiknek a korábban kiadott vállalkozói igazolványát visszavonták
 • általában kis tőkeerőn, a vállalkozó személyes közreműködésén és korlátlan felelősségvállalásán alapul
 • megszűnik
  • ha a vállalkozó az igazolványát visszaadja
  • ha a vállalkozó meghal
  • ha a vállalkozó elveszti cselekvőképességét
  • ha a vállalkozói igazolványát az önkormányzat visszavonja

Egyéni vállalkozás folytatásának feltételei

 • cselekvőképesség
 • állandó lakhely
 • nincs a magánszemélyt kizáró okok hatálya alatt
 • rendelkeznie kell vállalkozói igazolvánnyal

Vállalkozói igazolvány kiállításához szükséges iratok

 • érvényes személyi igazolvány, lakcím kártya
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • adókártya
 • társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ-szám)
 • a tevékenység gyakorlásához előírt szakképesítést igazoló bizonyítvány
 • szakhatósági engedélyek (ha kell)

A fenti iratokat a vállalkozó székhelye szerinti Polgármesteri Hivatal okmányirodájába kell benyújtani.

Vállalkozói igazolvány tartalma

 • vállalkozó neve
 • születési helye, ideje
 • anyja neveö
 • székhely
 • telephely
 • tevékenységét

A vállalkozó a tevékenységét üzletszerűen, azaz saját nevében, saját kockázatára, saját tőkéjéből (vagyonából), saját felelősségére rendszeresen végzi haszonszerzés céljából.

Egyéni vállalkozás alapításának feltételei

 • 18. életévét betöltötte
 • Cselekvőképesség megléte (nem állhat gondnokság alatt), a részleges cselekvőképesség is kizáró ok
 • A vállalkozáshoz szükséges iskolai végzettség megléte
 • Büntetlen előélet (5 évre visszamenőleg igazolja az erkölcsi bizonyítvány, a teljes büntetlenséget igazolja a feddhetetlenségi igazolás)
 • Vállalkozói igazolvány (a kérelmet a legközelebbi városi önkormányzathoz vagy okmányirodába kell)
 • Szükséges hatósági engedélyek megléte

Vállalkozói igazolvány kiváltásához szükséges iratok

 • Szakképzettséget igazoló bizonyítvány
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, bizonyos vállalkozásoknál feddhetetlenségi igazolás
 • Társadalombiztosítási (TB) szám
 • Adószám (APEH adja ki és tartalmazza az adózásra vonatkozó adatokat)
 • Kereskedők esetében folyószámla

Vállalkozói igazolvány tartalma

 • A vállalkozó neve és azonosító adatai (lakcím, telephely stb.)
 • Adó azonosító (mindenkinek van) és adószám (csak a vállalkozóknak van)
 • Tevékenységi kör megjelölése és azonosító száma
 • Kiállítás dátuma

Szükséges hatósági engedélyek

 • ÁNTSZ engedélye (nemcsak élelmiszerbolt esetében, bármilyen típusú üzlethez kell)
 • Tűzoltó parancsnokság engedélye, tűzrendészeti szempontból osztályokba sorolják az üzleteket A-D-ig („A” benzinkutak; „D” tejbolt stb.)
 • Élelmiszerboltok esetében az állategészségügyi hatóság engedélye
 • Mérlegek hitelesítése
 • Pénztárgépek hitelesítése (APEH engedélyezi)
 • A hatósági engedélyek köre a tevékenységi körtől függően bővülhet (pl. fegyverkereskedésnél rendőrségi engedély stb.)
 • Működési engedély, melyet a helyi önkormányzat állít ki, szükséges a vállalkozás megkezdéséhez

A hatósági engedélyek beszerzéséhez szükséges a vállalkozói igazolvány megléte.

Vállalkozás megszűnése

 • A vállalkozói igazolvány visszaadásával
 • A vállalkozói igazolvány visszavonásával (adó vagy TB tartozás miatt, bűncselekmény elkövetése miatt, jogszabály, illetve szabálysértés miatt stb.)
 • A szakképesítés hiánya miatt
 • A vállalkozó halála esetén