1. jogalkalmazás = jogalanyok jogkövető magatartása (jogtudat = jogszabályhoz való érzelmi kapcsolat)
  2. jogalkalmazás = állami szervek tudatos magatartása, amelyek során az állami szervezetek jogviszonyt keletkeztetnek/módosítanak
  3. jogalkalmazás = bíróságok eljárása [legszűkebb értelmezés]

Közigazgatási jogalkalmazás
2 irány a jogalkalmazás terén:

  • az irányítási-felügyeleti jogviszonyok
  • hatósági eljárás külső ügyfelekkel

Felügyelet = szankcionálás → szakmai, törvényességi felügyelet
Közigazgatási eljárás: kérelemre, hivatalból indulhat [hatáskör: mely ügyben mely szerv járhat el; illetékesség: területileg ki jogosult az eljárásra]
Első fokon eljáró közigazgatási szerv: határozatot hoz (fellebbezés elmaradása esetén jogerős) - fellebbezés esetén: másodfokú eljárás (mindenképpen jogerős - de meg lehet még támadni: közigazgatási határozat bírósági megtámadása)

Bírósági jogalkalmazás
Bíróság: múltbeli események megítélése → eltérés a közigazgatási jogalkalmazástól. Bíróság csak indítványra kezdhet eljárást peres ügyekben. Általános hatáskör: helyi bíróságok. (Meghatározott ügyek csoportja: megyei bíróság hatásköre)
Ítélőtábla: másodfokú bíróság (ha az elsőfokú bíróság megyei)
Legfelsőbb bíróság: felülvizsgálati kérelmek ügyében jár el.
Alaki jogerő: a másodfokú ítélet megfellebbezhetetlen.
Bírósági eljárás 2 ága: büntető VS polgári eljárás (büntető-eljárás: nyomozás → ügyész vádemelés → büntetés-végrehajtás; cél: igazságszolgáltatás) [polgári eljárás: felperes keresete; felperes VS alperes]

Jogszabály-értelmezés:
Ki értelmezi? → jogalkotói-, jogalkalmazói-, tudományos értelmezés
Milyen módszer szerint értelmezik? → nyelvtani-, történeti-, joglogikai-, rendszertani értelmezés