• Két alapvető eleme van:
  • Objektív(jogellenes magatartás)
  • Szubjektív(felróhatóság)
 • A jogi felelősséget a tényleges és jogellenesnek minősített magatartás váltja ki
 • A jognak tételesen fel kell sorolnia az általa jogellenesnek minősített magatartásokat (Btk.-konkrétan, magánjog-általánosan)
 • A jogellenes magatartást felróhatóan kell elkövetni
  • Nem elég a bűncselekmény tényállásának megvalósítása, az elkövetőnek bűnösnek is kell lennie
  • (Pl: beszámíthatatlan piromán gyújtogat- objektíven jogellenes, de ez neki nem felróható)
 • A jog nem ismer eredményfelelősséget
 • Ha valaki felróhatóan jogellenes magatartást tanúsít
  • Vele szemben a jogi felelősségi szankciót kell alkalmazni
  • Tehát beáll a felelősségi tényállás, és a felelősségre vonás potenciális lehetősége
  • Az effektív felelősségre vonáshoz a felelősségi tényállást bizonyítani kell (általában bírósági eljárások keretében)
 • A felelősségi szankciókat az egyes jogágak határozzák meg (polgári jog: kártérítés)
 • A bizonyítási teher elosztásáról is az egyes jogágak szabályai döntenek
 • A jogi felelősség a múltra reagál, de célja a jövőre irányított
 • Cél: speciális ill. generális prevenció (a társadalom minden tagját visszatartani a jövőbeni jogsértésekről)
 • Két alapvető típusa van:
  • Bűntető típusú: klasszikus forma: büntetőjogi felelősség, létezik még igazgatósági felelősség, fegyelmi felelősség
  • Reparatív típusú: magánjogi kártérítés felelősség