• Jogügylet: joghatás kiváltására irányuló akaratnyilatkozat (jognyilatkozat)
 • Jognyilatkozat esetén a cél kettős: gazdasági és jogi
  • Gazdasági cél: valamely szükséglet kielégítése
  • Jogi cél: létre jöjjön a kötőerő
 • A jogügylet szólhat
  • Meghatározott személyhez: ún. címzett jognyilatkozat
  • Nem személy szerint meghatározott: nem címzett jognyilatkozat
   → Megkülönböztetésük jelentős a jognyilatkozatot tevő kötelezettségének beállítása céljából
  • Címzett: jogkövetkezmény nélkül vissza lehet vonni
  • Nem címzett: nem lehet visszavonni
   • Lehet egy, kettő, vagy többoldalú
    • Egyoldalú: joghatásai más jogalany magatartására tekintet nélkül beállnak
    • Kétoldalú: feltételezi, hogy a jogalanyok kölcsönösen és egybehangzóan ugyanannak a joghatásnak a beálltát kívánják = szerződés
    • Jogi cél: beálljon a szerződési kötőerő