• Alanyi jogok közül az egyik legjelentősebb
 • Jogosultságok foglalata
 • Birtoklás, használat (hasznok szedése), rendelkezési jog összessége
 • DE! a tulajdonost kötelezettségek is terhelhetik
 • A tulajdonos jogosult a dolog birtoklására (jogi értelemben: hatalom alatt tartására)
 • A tulajdonos jogosult a dolgot használni, és hasznait szedni
 • Rendelkezési jog: dönthet a tulajdon tárgyáról, hogy másnak átengedi-e, ideiglenesen, vagy véglegesen
 • Tulajdonjogát megterhelheti (Pl: jelzálog)
 • Megszerzés módja:
  • Eredeti: nem kell jogosultságát jogelődre visszavezetni
  • Származékos: az új tulajdonosnak az előző jogosultsága alapján keletkezik a tulajdonjoga (Pl: átruházás, öröklés)