• A legfontosabb fogforrás a rendelet:
  • Hatálya közvetlen (valamennyi tagállamban közvetlenül alkalmazni kell)
  • Minden tagállam belső joga is
 • Az irányelv olyan norma, amit közvetlenül nem kell alkalmazni
  • Az EU irányelve a tagállamokat kötelezi arra, hogy a saját országukban az irányelv céljának megfelelő jogszabályt alkossanak
  • Alapvetően jogharmonizációs célokat szolgál
  • Gyakran határoznak meg ún. minimumszabályokat
  • A tagállami jogalkotásnak az a feladata, hogy meghatározott időn belül az irányelvi követelményeknek megfelelő belső jog szülessen

A nemzetközi egyezménynél olyan jogalkotó is részt vesz a normaalkotási folyamatban, akinek az adott országban nincs szabályozási jogosultsága, nincs főhatalma. Nem állapíthat meg közvetlenül egy szuverén államra nézve jogokat és kötelezettségeket. Az aláíró államokat köti, hogy tegyen meg minden intézkedést annak érdekében, hogy az állami fennhatósága alá tartozó jogalanyok az egyezménynek megfelelően cselekedhessenek. Az aláíró államnak ratifikálnia is kell a nemzetközi egyezményt, azaz belső jogforrássá kell tennie.