Az egyesülés jogi személyek által saját gazdálkodásuk eredményességének előmozdítására és gazdasági tevékenységük összehangolására, illetve szakmai érdekeik képviseletére alapított gazdasági társaság.

  • saját nyereségre nem törekszik
  • vagyonát meghaladó tartozásaiért a tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek
  • az alapítási célt szolgáló gazdasági tevékenységet is folytathat
  • alapítása társasági szerződéssel történik
  • igazgatótanács irányítja
  • igazgató vezeti és képviseli