Jogi norma = a jog legkisebb önálló egysége = állami kényszerrel biztosított magatartásszabály
Tipikus jogi norma 3 szerkezeti eleme:

  • Hipotézis (= tényállás, feltétel)
  • Diszpozíció (= rendelkezés)
  • Jogkövetkezmény

Hipotézis
Jogi norma szerkezetileg első eleme. Általános jelleggel azokat a feltételeket határozza meg, amelyek esetében kell/tilos a jogalkotó által meghatározott viselkedést tanúsítani.
Tényállás = a tények összessége, amelyekhez a joghatás fűződik (jogi norma tényállása = hipotézis)
zárt VS nyitott hipotézis (zárt ~ = a jogalkotó ténylegesen felsorolja a tényálláselemeket, amelyek fennállása esetén szükséges a norma szerinti magatartás) [nyitott~ = a jogszabály alkalmazási területei nincsenek pontosan körülírva]
Diszpozíció
A második logikai szerkezeti elem. Tartalma:

  • Előírt magatartási szabály, ha a hipotézisben körülírt feltételek fennállnak ð diszpozíció = parancs, tiltás, magatartás-megengedés
  • Jogi minősítés ð a hipotézisben szereplő magatartás beminősítése - 3 lehetséges szabály

Kogens szabály

Eltérést nem engedő, tiltó, parancsoló be kell tartani
Diszpozitív szabály
A jogi norma engedő, eltérést megengedő hézagpótló szerep
Imperatív szabály
A szabálynak a hipotézis keretei között feltétlenül érvényesülnie kell

Jogkövetkezmény
A harmadik szerkezeti elem. Az állami szervek számára megállapított magatartás, ha a jogalanyok nem teljesítik a hipotézis feltételeit, parancsait.
ð betartást ki kell kényszeríteni
ð nem-teljesítés esetén fellépés