A) A funkcionális csoportok vezetése:

 • a vezetőnek tisztában kell lennie a szerepdinamika jelentőségével
 • fel kell ismernie a szerep kétértelműséget és a szerepkonfliktusból adódó esetleges problémákat.
 • a vezetőnek tisztában kell lennie a csoportkohézió fontosságának.
 • a vezetőnek magas teljesítmény normák megállapítására kell törekednie  (kiemelkedő teljesítmények következetes jutalmazása) 

B) A feladatcsoportok vezetése:

 • a csoport többségét a vonalbeli vezetők alkotják (ők legyenek leginkább képviselve a csoportban.
 • a csoportot el kell valamennyi fontos információval
 • a csoporttagoknak legitim hatalomra is szükségük van.
 • a csoporton belüli gondolkodást a szakértői hatalomra kell helyezni.
 • a tagoknak képesnek kell lenniük elvégezni saját munkájukat, de egymással is ki kell jönniük.

C) A bizottságok vezetése:

 • a feladatcsoport speciális fajtái, esetenként néhány máskor sok tagból állnak.
 • céljuk általános és hosszabb időre szól.
 • általában sajátos rendje van.

D) A minőségi körök vezetése:

 • ezek a végrehajtásban résztvevő alkalmazottak csoportból alakultak ki, azzal a határozott szándékkal, hogy erősítsék a szervezettel való azonosulás kialakulását és segítsék a minőséggel kapcsolatos feladatok megoldását.

A csoportos döntéshozatal:

Előnyei:

 • jobb minőségű döntésekhez vezetnek, melyek egyéni munkával elérhetők
 • több információ szerezhető be, mint egyénileg
 • több eredményt lehet elérni
 • a döntés elfogadtatása sokkal könnyebb.

Hátrányai:

 • hosszabb időt vesz igénybe
 • érdekelt a kompromisszumokba
 • előfordulhat, hogy egyetlen személy fogja uralni a folyamatot
 • nem tud ellenállni az ún. csoportszellemnek

Módszerei:

 • Delphi módszer: rendszeres visszacsatolás révén addig finomítják, amíg konszenzust nem sikerül elérni
 • nominális mód: egy strukturált folyamat, ami által a csoport tagjai egyénileg variánsokat javasolnak egy vita vezetője által megfogalmazott sajátos probléma megoldására.
 • ördög ügyvédje stratégia: a csoport egyik tagjára osztják, s azt várják el tőle , hogy kihívást intézzen a csoport felé és kérdéseket tegyen fel a csoport többi tagjának az akcióval kapcsolatban. Ez a módszer különösen alkalmas a csoport szellemből fakadó esetleges torzulások megelőzésére.