Csoport:

Két vagy több, egymással állandó kölcsönhatásban álló személy, akik valamilyen közös cél elérése érdekében együttműködnek:

 • legalább két tag;
 • tagok közötti rendszeres kölcsönkapcsolat;
 • közös cél

Típusai:

 • funkcionális csoport: a szervezet korlátlan időhorizontú célok sorozatának megvalósítására hozza létre
 • feladatcsoport: a szervezet meghatározott v. hallgatólagosan elfogadott időhöz kötött cél(ok) elérésére alakítja ki
 • informális csoport: a tagok olyan szándékkal létesítik, amely v. összefüggésben van a szervezettel v. nem, és meghatározatlan időhorizontú

Miért csatlakoznak az emberek csoportokhoz?

 • Interperszonális vonzerő: Egy alkalmazott azért ebédel együtt 3 kollégával, mert mindenkit érdekel a bélyeggyűjtés
 • Csoporttevékenységek: Egy alkalmazott azért csatlakozik a vállalat tekecsapatához, mert szeret tekézni.
 • Csoportcélok:Egy alkalmazott azért lép be a szakszervezetbe mert azt reméli, hogy az alkalmazottak így magasabb béreket tudnak kialkudni. 

Instrumentális előnyök: Egy vezető azért lép be a golfklubba, mert a legtöbb vállalkozói szövetség tagja a klubnak, és ily módon hasznos üzleti kapcsolatot tud kialakítani

Csoportdimenziók:

A. szerepdinamika:

 • elvárt szerep: eljátszását a csoporttagok egy adott személytől elvárják
 • kijelölt szerep:
 • észlelt szerep: ahogyan az egyén csoportbéli elvárt szerepéről vélekedik
 • megvalósult szerep: ahogyan az egyén a csoportban valójában viselkedik
 • szerep-kétértelműség: ha a kijelölt szerep nem világos
 • szerepközi konfliktus: amikor két v. több szerep kerül konfliktusba egymással
 • szerepen belüli konfliktus: két v. több ember konfliktusos, egymásnak ellentmondó üzenetet küld valakinek ugyanarra a szerepre vonatkozóan
 • kijelölőn belüli szerepkonfliktus: ha ugyanaz a személy konfliktusos elvárásokat közvetít
 • személyes konfliktus: a szerepkövetkezmények nem találkoznak, nincs összhangban a személy preferenciáival v. értékrendjével

B. kohézióképesség:

 • ami a csoport tagjait együtt maradásra készteti
 • a csoportban a tagok vonzást gyakorolnak egymásra, élvezik az együttlétet, jól teljesítenek

C. normák:

 • olyan magatartás
 • standard, amit a csoport állapít meg tagjai számára
 • az egyik általános szabály a csoportnorma elfogadása, az azzal való azonosulás
 • fontos norma az is, hogy a teljesítménynek milyen szintjét fogadja el, tartja magára nézve irányadónak a csoport
 • amikor a teljes normák és a kohézió képesség is magas, a vezető hatékony eszközzel rendelkezik a magasabb szintű teljesítmény elérésére. Amikor azonban a normák alacsonyak és a kohézió képesség magas, a vezető komoly akadályba ütközik.