Motiváció: valamely szükséglet kielégítésére irányuló késztetések sorozata, amelyek magatartási választásokra ösztönöznek

Tradicionális megközelítés:

Frederick Taylor nevéhez és a scientific management felfogásához fűződik.
A munkavállalókat csak a kereset ösztönzi Az emberek általában kellemetlennek találják a munkás és csak a pénz motiválja őket

Human relation megközelítés:

Elsődleges meghatározója a társadalmi tényezők, ha a munkájukkal elégedettebbek az emberek, keményebben dolgoznak.

Emberi erőforrás megközelítés:

Az emberek valójában erőforrások, amelyek hasznára lehetnek a szervezetnek, amennyiben a szervezeti vagyon részeként kezelik őket.
Motivációs folyamat jövőbeni törekvés a szükségletek kielégítésére—szükségletek—törekvés a szükségletek kielégítésére—kielégítés elért szintje

Maslow szükségleti hierarchia:

 • Fiziológiai: éhség, szomjúság, ha megfelelő szinten kielégül, akkor következik a magasabb szint
 • Biztonsági: lét, egészség, elért életszínvonal
 • Szeretet: gyengédség, valahová tartozás
 • Elismerés, megbecsülés: az ember önbecsülésére vonatkozik, és tekintélyét érinti
 • Önmegvalósítás: önkiteljesedés, alkotásvágy
 • Egyes szerzők szerint ez még két szinttel bővíthető
A tudás, a megismerés iránti vágy (kíváncsiság, tudásvágy)
Esztétikai szükséglet (szépség, elrendezettség, szimmetria)

A kéttényezős modell:

Frederick Herzberg dolgozta ki. Az alkalmazottak vagy elégedettek, vagy nem, illetve a kettő között ingadoznak.
 • Elégedetlenség: fizetéssel, biztonsággal elégedetlenek.
 • Elégedettség: teljesítmény, elismerés, felelősség.
A vezetőknek arra kell törekedniük, hogy megteremtsék a teljesítmény, az érdekes, tartalmas munka feltételeit, mivel ezek a tényezők járulnak hozzá összességükben a munkával való megelégedettség kialakulásához.

Egyéb munkavállalói szükségletek:

 • kapcsolat iránti szükséglet: a legtöbb ember szeret másokkal együtt dolgozni, azok a körülmények, amelyek megfosztják a embereket a társas kapcsolatoktól, gondot okozhatnak.
 • teljesítmény iránti szükséglet: belső hajtóerő, a korábbi teljesítmények felülmúlása meglehetősen nehéz célokat tűznek ki maguk elé. Rendszeres visszacsatolás igényelnek.
  A magas teljesítményszükséglettel rendelkező emberek személyes felelősségvállalására törekszenek. A magas teljesítmény szintű emberek gyakran elmélyednek a feladataikban.
 • hatalom iránti szükséglet: az erős hatalmi szükséglettel rendelkező emberek kedvelik a versengő helyzetet, fontos számukra a magas státusz, presztízs, elismerés és tisztelet.