Megfelelő vezetői magatartás—(szituációs tényezők)—beosztottól elvárt válasz
    

1. LPC modell  (legkevésbé kedvelt munkatárs)

Fred E. Fiedler dolgozta ki, az eltérő vezetési szituációban különböző vezetési stílusok eredményesek.
Két vezetői stílust foglal magába.
 • Feladatorientált: hasonló a feladat-centrikus és a kezdeményes-strukturálás stílusához; Kapcsolatorientált beosztott orientált és a figyelni magatartáshoz áll közel.
  A vezetési stílust a vezető személyiségében mélyen gyökerező jellemzőnek tartja, bár egyes vezetők az egyik stílust követik, mások a másikat, maga a stílus alapvetően változatlan.
  Fiedler a csoport helyzetét három tényező segítségével írja le.
 • Vezető-beosztott kapcsolata: a kapcsolatot a bizalom, szeretet és a tisztelet jellemzi, ez jó és előnyös a vezető számára
 • Feladatok strukturáltsága: a csoport feladat minőségére hivatkozik, ha ez nagyfokú, kedvező szituációt teremt a vezető számára.
 • Vezető pozicionális hatalma: az erős hatalom kedvező.
  A legkedvezőbb helyzetet a vezető számára a jó vezető-beosztott viszony, a strukturált feladat és az erős pozicionális hatalom szavatolja.

2. Út-cél modell:

A vezetőknek meg kell határozniuk, hogy a beosztottak mit akarnak elérni a munkájuk által és azután megmutatni nekik, hogyan szerezhetik meg ezeket a dolgokat a munkájuk révén. Egy feladatorientált és egy beosztott-orientált stílust, egy ún. irányító és támogató vezetést foglal magába.
A vezető igényelje a közös gondolkodást, feltételezi, hogy a vezető stílusa rugalmas és képes stílusán megváltoztatni.

3. A participatív modell:

Hány beosztottnak kell lehetővé tenni a részvételt a döntéshozatalban.
Vezetési stílusok

 • a vezető egyedül hozza meg a döntést a rendelkezésre álló információ alapján
 • a vezető információt kér a beosztottaktól a döntéshez, de a döntést egyedül hozza meg. A beosztottakat tájékoztatja vagy nem tájékoztatja a döntésről
 • a vezető ismerteti a helyzetet a beosztottak kiválasztott körével, információt és tanácsot kér. Még mindig egyedül dönt, de a beosztottakat aktívan tájékoztatja
 • a vezető a beosztottakkal, mint csoporttal vitatja meg a helyzetet, az információt önként osztják meg, de még mindig a vezető dönt
 • a vezető és a beosztottak, mint csoport tanácskoznak, önként osztják meg az információt, és a csoport hozza a döntést

A szituáció elemei:

 1. Ha a minőség fontos, racionálisabb-e az egyik, mint a másik?
 2. Rendelkezem-e elegendő információval egy kiváló minőségű döntés meghozatalához?
 3. Strukturált-e a probléma?
 4. Fontos-e a döntés hatékony megvalósítása szempontjából, hogy a beosztottak elfogadják azt?
 5. Ha egyedül hozom meg a döntést, biztos-e, hogy azt a beosztottaim elfogadják?
 6. Azonosulnak-e a beosztottak a döntés által támogatni kívánt szervezeti célokkal?
 7. Milyen a valószínűsége annak, hogy a beosztottak között konfliktus alakul ki az alternatívát illetően?

Egy integrált megközelítés: a vezetős összetett jelenség, és a vezetési megközelítéseket egymást kiegészítő, nem pedig egymásnak ellentmondó eljárásokként kell felfogni.

További perspektívák:

 • A karizmatikus vezetés:
  A vezető személyiségének olyan nehezen meghatározható, veleszületett adottsága, amely kitartásra, lelkesedésre ösztönöz
 • A vállalkozói vezetés:
  Kulcstényezői a fejlesztés a szervezet-környezet összefüggéseként annak megértése, hogy milyen helyet foglal el a szervezet saját környezetében, a megfelelő stratégiai vezetés kialakítása, az emberi erőforrás fejlesztése és inkább előrelátás, mint reagálás a változás és a fejlesztés iránti igényekre