A közös vállalat jogi személyek által alapított, olyan gazdasági társaság, amely a tagjai által rendelkezésre bocsátott alaptőkével és egyéb vagyonával felel kötelezettségeiért.
Célja: minél nagyobb profit elérése.
Alapítása: társasági szerződéssel történik.

  • ha a vagyon a tartozásokat nem fedezi, akkor a tagok együttesen, vagyoni hozzájárulásuk arányában kezesként felelnek a tartozásokért --> egyszerű kezesi felelősség: a teljesítést mindaddig megtagadhatja, amíg a tartozás a vállalattól behajtható
  • irányító szerve az igazgatótanács, melybe minden tag egy képviselőt küld
  • a közös vállalat határozott időtartamra megválasztott igazgató egyéni felelősséggel vezeti, képviseli