• Mi a leadership? Olyan befolyásolással bíró folyamat, amely mások magatartásának alakítását célozza, amikor egy nagyvállalat vezérigazgatója arra ösztönzi vezetőtársait, hogy keményebben dolgozzanak, akkor vezet.
 • Menedzser: a formális szervezeti célok formálisan megbízott képviselője és megvalósítója. Beosztottai vannak, akiket meghatározott tevékenységek elvégzésére utasíthat, munkájukat folyamatosan ellenőrizheti, koordinálhatja, sikerességét a piaci versenyben tanúsított helytállásán mérik le
 • Leader: a formális felhatalmazástól független személyes befolyással bír a környezetére, azokra akik ennek alapján követik őt. A leader és követői kapcsolatát a személyes és a csoportos célok összhangja alapozza meg – összehangoltság, közös értékek, szolidaritás.
 • A vezető kihívásai:
  A vezetőnek egyidejűleg sokféle szempontból különböző emberekkel és ügyfélcsoportokkal kell foglalkoznia. Népszerűtlen döntéseket is meg kell hoznia.

A hatalom típusai:

 1. törvényes vagy legális: a szervezet hozza létre és ruházza át, a felettes általában megmondja a beosztottjainak, hogyan végezzék munkájukat, osszák be idejüket a munkahelyen, stb.
 2. jutalmazó: jutalmakat, elismeréseket ad v. tagad meg pl. fizetésemelés, előléptetés, kinevezés
 3. kényszerítő: szellemi vagy testi ráhatások révén éri el a teljesítést pl. hadsereg, börtön
 4. szakértői: a tudásra és a szakértelemre épül
 5. vonatkozási: általában megkülönbözteti a vezetőket a nem vezetőktől, ez a típus a személyi azonosuláson, utánzáson és karizmán alapul

A hatalom korlátjai és következményei:

Felhasználása:

 1. a menedzser azt kívánja a beosztottól, hogy azt tegyen, ami egyébként munkakörébe tartozik
 2. amikor a jutalmazó hatalommal éri el a teljesítést a személyes azonosulás és a lelkesítő vonzerő olykor szintén alkalmazható
 3. a személyes menedzserek egyszer-egyszer torzítják az információt

Korlátjai és következményei:

Bizonyos dolgokra az emberek csak egyszer vehetők rá
valakinek a vezetése meglehetősen rövid életű lehet
elkötelezettség: amikor valaki menedzser és leader is egyben
engedékenység: a felettes menedzser, de vannak leadership tulajdonságai
ellenállás: a menedzser hatalmi bázisa gyenge v. összeegyeztethetetlen a helyzettel  TK. 204-205. o.

Vezetői magatartások:

1. A Michigani Egyetem modellje:

Feladatcentrikus magatartás: a vezető szigorúan figyeli beosztottai munkáját, előírja, hogyan dolgozzanak és elsősorban a teljesítmény érdekli. Szoros felügyeletre törekszik, feladatok nyomon-követése, a teljesítmény ellenőrzése.
Legitim, jutalmazó, kényszerítő
Beosztottcentrikus: összetartó csoport kialakítására való törekvés. Beosztottjai elégedettek legyenek. Beosztottjai vezetésében való részvételének és fejlődésének biztosítása

2. Az Ohioi Állami Egyetem modellje:

“Kezdeményezés-strukturálás”: részletekbe menően szervezi a beosztottak munkatevékenységét. Előírja számukra mit és hogyan tegyenek. Fegyelem”
Érdeklődő, fogékony a beosztottak érzései, emberi problémái iránt, meleg baráti bizalom-teli, támogató légkör kialakítására törekszik.
Azonosulás és a lelkesítő vonzerő olykor szintén alkalmazható.