Szervezettervezés:

A szervezet egészére vonatkozó stratégiák és hatásköri viszonyok meghatározásának fogalma, olyan döntésekre gondolunk, amelyek a szervezet jellegére, formájára és sajátosságára vonatkoznak : nem más, mint a szervezeti stratégia megvalósítása érdekében hozott vezetői döntések összegzése , amely a szervezeti célok elérését szolgálja.

 • segíti az emberek együttműködését a különb feladatok teljesítésében
 • a különböző feladatok összhang. Eszköz
 • minden szervezetnek vannak közös vonásai pl.: departmentalizálási elvek,

A szervezet általános felépítése:
9.1. ábra TK. 145. oldal

Kontingenciatényezők hatása:

1. stabil környezet: a kisméretű változás jellemzi, amelynek minimális a hatása a szervezet belső működésére:

 • A termékek, a szolgáltatások nem változtak jelentősebben az utóbbi években.
 • Jelentéktelen volt a műszaki innováció.
 • A versenytársak, vevők és más érdekeltek köre állandó.
 • A kormányzati politika következetes.
 • A csúcsvezetés nyomon követi mindazt, ami ebben a környezetben történik.
 • A változások inkább az előállított termék mennyiségét, mint minőségét érintik az értékesítés előrelátható

/Itt a 22. tétel egy részéig más gépelőtől jött feldolgozás következik:/

2. változó környezet:

 • A termékek, a technológia, a versenytárs, a piacok stb. gyors dinamikája folytán nehezen kiszámítható
 • A termékek és szolgáltatások folytonos változása v. fejlődése
 • A jelentős műszaki innovációk elavulttá tesznek egy sor termelési eljárást, és/vagy berendezést
 • A versenytársak, a vevők és más érdekeltek körének v. akcióinak állandó változása
 • A termelés gazdálkodási feltételeit befolyásoló kormányzati döntések nehezen előreláthatóak és kiszámíthatóak.
Ezek a vállalatok állandó nyomás alatt állnak. Új fogyasztói igényekhez alkalmazkodnak, gyakran változtatják termékeiket és szolgáltatásaikat.

3. A struktúra illeszkedése a környezethez:

 • Mechanikus struktúra: a vezetés a tevékenységeket szakosított feladatokra bontja
  Hierarchikus szervezetek
  Bürokratikus szervezetekhez hasonlítanak
 • Cél: kiképezni az alkalmazottakat a hatékony munkavégzésre, leginkább egy stabil
  környezetben előnyös a szervezet számára
 • Organikus struktúra: kisebb hangsúlyt helyez a rendelkezésekre és utasításokra, inkább az
  együttműködésre
  Nyílt kommunikációra ihleti a vezetőket és a beosztottakat
  A döntéshozatal decentralizált
  Jól illeszkedik a változó környezethez

4. A méret és a technológia hatása:

 • Méret: - az alkalmazott tőke nagysága, értékesítés volumene
  Kisebb szervezetek kevésbé specializálódtak, mint a nagyok.
  Senki számára nem szokatlan, hogy számos munkafeladatot képes ellátni, de amint a vállalat növekszik, minden alkalmazott egy jól meghatározott munkakörhöz ragaszkodik.
  Kisebb szervezetek kevésbé standardizáltak. Alkalmazottak rugalmasak
 • Technológia: - azoknak az átalakítási folyamatoknak a sorozata, amelyet a szervezet az inputok outputokká alakítása céljából használ.
 • Egyedi technológia: akkor alkalmazzák, amikor kis mennyiségű terméket állítanak elő, rendszerint fogyasztói megrendelésre.
  Tömegtermelésű technológia: amikor a termék előállítása szerelőszalag típusú termelési eljárás formájában történik, a végterméket részegységekből állítják elő
 • Folyamattechnológia: nyersanyagok keverékét mechanikai vagy vegyi folyamatok útján alakítják késztermékké.