A delegálás:

A vezető feladatának egy részét a beosztottjára ruházza.

 • Átlépései: a vezető átruházza a felelősséget; átruházza a feladat végrehajtásához szükséges hatásköröket. A vezető megköveteli a beosztott számadási kötelezését és felelősségre vonást alkalmazhat, amennyiben az elmulasztja a rábízott feladatok teljesítését.
 • Korlátai: sohasem valósul meg ideális formában ha a vezető szervezetlenül delegál, ha beosztottja képtelen megfelelő módon elvégezni a munkáját, vonakodik.
 • Decentralizáció : a hatalom és az ellenőrzés rendszeres alsóbb szintekre delegálják akkor, ha a környezet és bizonytalan, az alsószintű vezetők különleges képességgel rendelkeznek, döntéseik viszonylag jelentéktelenek.
 • Antralizáció: a hatalom és illem, a szervezet csúcsán, ha a környezet stabilabb, a vállalati központ szeretné fenntartani az ellen, ha alsóbbrendű vezetők nem elég tehetségesek.

Spam of Managment:

 • Széles beosztotti kör: ha a vezetőknek nagyszámú beosztottja van
 • Szűk beosztotti kör: a beosztottak viszonylag kis létszáma

A.V.Graicunus (fr.matematikus):

 • Direkt kapcsolatok: a vezető közvetlen kapcsolatot tart minden beosztottal
 • Keresztkapcsolat: beosztottak közötti kapcsolat
 • Csoportkapcsolat: a beosztottak csoportjai közötti kapcsolat
 • Lapos szervezet: a széles ?, amelyik viszonylag kis számú vezetési szintje van
 • Magas szervezet: a szűk ? viszont a vezetés több szintjét hozza létre

A lapos szervezeteket a felsőbb és alsóbb szintű vezetés közötti nagyobb kommunikáció, jobb választási képesség és alacsonyabb vezetési költségek jellemzik.

A csoport a hatékonyság befolyásoló tényezője:

 • A vezetők és beosztottjaik felkészültsége: ha mindkettő hozzáértő, nagyobb beosztotti létszám lehetséges
 • Területi szétszórtság: ha a vezet. és beoszt. Szórtan helyezkedik el, a kisebb beosztotti létszám javasolt
 • Preferenciák: egy nagyobb létszámú csoport iránti igény esetén kell alkalmazni, a kisebb csoport létszám akkor lehet célravezető, ha azt a vezető igényli
 • A feladat egyezősége, hasonlósága: kevesebb beosztott, ha minden közvetlen munkatársnak más-más a feladata.
 • Milyen mértékben végez a vezető nem felügyelő munkát: ha a vezetőnek csupán felügyelnie kell beosztottaira, akkor több beosztott lehet
 • A vezető és a beosztott közötti kapcsolat: a vezetőnek több interakciót kell végrehajtania így jobb, ha kevesebb beosztottja van
 • Standardizáció: a magasfokú munka a több beosztott felügyeletére ad lehetőséget
 • Új problémák gyakorisága: ha gyakori szerencsésebb a kisebb beosztotti létszám. TK. 8.7. ábra (140. lap)
 • Vonalbeli pozíciók: olyan közvetlen irányítási lánc, amelyre különleges felelősség hárul a szervezeti célok megvalósítása során (végigjárta a vállalati hierarcia lépcsőit).
 • Törzskari pozíciók: a közvetlen irányítási láncon kívüliek és elsődlegesen tanácsadó vagy támogató jellegűek.