A szervezés folyamata:

A legtöbb szervezet egy ötlet megvalósítása céljából jön létre, majd fokozatosan fejlődik változik és válik egyre nagyobb formátumúvá.

A szervezés alapfogalmai:

 • Munkakör-tervezés: magában foglalja a munkaköri szakosodást és a munkakörök értelmes kategóriába történő besorolását, lehetővé teszi az irányítást és az összehangolást.
 • Hatáskör és felelősség: ez a vezető és a beosztott között a delegáláson keresztül valósul meg, az egész szervezetre kiterjedőt nevezzük decentralizációnak
  Ua. vezető alá tartozó beosztottai száma:ez mindazokra a beosztottakra vonatkozik, akik ua. a vezetőhöz tartoznak jelentési köt. Ld. TK. 8.1. ábra (127. o.)
  Munkakör-tervezés
  Alapja a munkaköri szakosodás
 • Munkaköri specializáció: ha az egyes munkakörök részegységeit összeadjuk, azok egyenlők lesznek a szervezet eredeti teljes munkájával, beleértve a vezetői koordinációt is. Pozitívuma: lehetővé teszi minden alkalmazott számára, hogy “szakemberré” váljon, rövid időn belül nagy jártassággal tesznek szert, a vezetők nagyobb ellenőrzést gyakorolnak, elősegítik a berendezkedést és felszerelés fejlődését, növelheti a munkakör betöltőjének hatékonyságát.
 • Negatívuma: egyoldalúsághoz vezethet, csökkenhet a hatékonyság, unalmassá válik, az alkalmazottak  elégedetlenek lesznek

A specializáció változatai:

 • munkakör rotációja: magában foglalja a rendszeres mozgást egyik munkakörből a másikba
 • munkakörbővítés: tényleges változást jelent magának a munkakörnek a jellegében
 • munkakör-gazdagodás: nő az alkalmazottak önállósága, saját megítélésük szerint végezzük munkájukat
 • autonóm munkacsoport: a csoporttagok legmagasabb rendű szükségleteit elégítik ki, önszervezés, önirányítás, önellenőrzés

Munkakörök csoportosítása:

 • Departmentalizáció: folyamata a leggyakoribb csoportosítás történhet funkció, termék és térség szerint Példát ld. TK. 8.1. tábla (133. lap)
 • Egyéb departmentalizációs megfontolások: egyik ilyen lehetőség a fogyasztó szerinti strukturálódás, pl. egy bank részleget létesít vásárlási és vállalkozási kölcsönök kezelésére az idő szintek szolgálnak a departmentalizáció alapjául.