Az ideális döntéshozatali folyamat magában foglalja a helyzet meghatározásának, a variánsok generálását, elbírálásait, a legjobb kiválasztását és megvalósítását, végül pedig az eredmények értékelését. A körülmények hatására természetesen számos változtatásra kerülhet sor. A helyzet meghatározása. A vezető felismerje a döntés szükségességét és meghatározza annak paramétereit. Sajátos mozzanatok is jelen vannak pl.: az egyén fogékonysága és motivációi.

A döntési variánsok kidolgozása:

  • Standard megoldások: amelyek a múltbéli tapasztalataink alapján rövid gondolkodás után eszünkbe jutnak
  • Innovatív megközelítés: szakemberek s csoportja egy adott kérdés megvitatása során javaslatokat dolgoz ki, ötleteket ad annak megoldására
  • Generális módszer: tekintettel kell lenni a rendelkezésre álló időre, költségekre és a döntés jelentőségére

A változások értékelése:

A lehetséges választások feltérképezését követően a vezetőnek értékelni kell az egyes variánsokat. A vezető megvizsgálja a döntési variáns megvalósíthatóságát. Ha pl. a vállalat tőkeszegény, a költségigényes változat nem valósítható meg. A vezetőt az érdekli, hogy kielégítő-e a variáns, azaz, hogy milyen mértékben nyújt megoldást?A vezetőnek tekintettel kell lennie a variáns lehetséges következményeire

A legjobb variáns kiválasztása:

A vezető mérlegelte a lehetséges megoldásokat, választani kell közülük. Az értékelési szakaszban valószínűleg elvet néhányat. Melyik választás a legjobb?
Amelynek a legmagasabb a megvalósíthatósága és legkevesebb az előre nem várható következménye
Tekintettel kell lennie a döntessél kapcsolatos elvárásokra.

A variáns megvalósítása:

A döntés hatékony megvalósításának kulcsa a megfelelő tervezés. A változtatások időigényesek, váratlan események jöhetnek közbe. Az eredmények értékelése
A választott megoldást - az eredeti elgondolások figyelembevételével - követni és értékelni kell.
A döntés várt eredményeinek és annak és annak felismerése, hogy mennyi időt vesz igénybe ezeknek az eredményeknek az elérése.
A döntés végrehajtása
A döntés tényleges eredményeinek értékelése

Innováció és döntéshozatal:

Innováció: megújulást jelent és lehetővé teszi új, szokatlan megoldásai feltárását és felhasználását, megköveti az alkotó képesség beágyazását a szervezeti keretekbe az innovációt is öntözni és menedzselni kell.

Innovációs folyamat a szervezetben:

Az ötletgenerálás folyamata


Előzetes elemzés


Az erőforrások biztosítása

Megválasztás

A döntéshozatal módszerei:

Megtérülési mátrix:

Ezzel a módszerrel elvégezhető a döntés változtatások várt eredményeinek kiszámolása valószínűségi becslés alapján. Ha valami biztosan bekövetkezik, annak valószínűsége 1. Ha biztosan nem következik be 0. Ha bekövetkezik vagy nem az esély egyenlő 0,5. Egy változat elvárt értékét úgy kapjuk meg, ha az összes lehetséges eredményeinek összegét megszorozzuk a hozzájuk tartozó valószínűségi értékekkel.

Leltármodell:

Az optimista anyag -, alkatrész – vagy késztermék – raktárkészlet megteremtésében segítik a vezetőt.

Sorban állási modell:

Ha pl. egy áruházban csak egy pénztárgép működik, a személyzet költsége csökken, de a vásárlók elégedetlensége nő.
Elosztási modell : ha pl. egy vállalat a város húsz különböző pontjára szállít termékeket, az e.m. egy olyan útvonal kiválaszt. járul hozzá amelyikben az utazási idő és a költség is a legkisebb.