• Döntéshozatal:a döntési változatok közötti választér, a vezetők döntéseket hoznak, számos potencionálisan megvalósítható variánst határoznak meg és ezek közül választják ki azt, amelyet az adott helyzetben a legjobbnak tartanak
  • Problémamegoldás: a vezetőnek a helyzethez megfelelően illeszkedő variánst kell meghatároznia.
  • Döntéshozatal feltételei: Minden döntést a bizonyosság, a kockázat és a bizonytalanság körülményei között hoznak.
  • Bizonyosság: amikor a vezető pontosan ismeri a választási lehetőségeket, azokkal kapcsolatos esélyek garantáltak
  • Kockázat: a vezető alapvető áttekintéssel bír az elérhető lehetőségekről, de ezek bekövetkeztének valószínűsége bizonytalan
  • Bizonytalanság: nemcsak a valószínűségeket nehéz felmérni, hanem az elérhet variánsokat, ill. azok eredményeit is.

A döntéshozatal megközelítései:

1. A racionális modell:

A vezető pontos, a helyzetre vonatkozó valamennyi információ birtokában van; A döntés hozó a lehetőségek teljes skálájával rendelkezik; A vezető a döntés során mindig racionálisan jár el, képes valamennyi lehetőséget rendszeresen és logikusan  értékelni és olyan döntést hozni, amely az adott esetben a legjobb;  A vezető mindig a szervezet érdekeinek a leginkább megfelelő módon jár el

2. Magatartásmodell (Herbert Simon vezetés-és szervezetkutatás):

A vezető nem rendelkezik pontos és teljes körű információval; A vezető nem rendelkezik a választás teljes listájával; A vezető korlátozott racionalitás jellemzi, azt a saját értékei, tapasztalatai, öntudatlan reflexei, készségei és  habitusa befolyásolja

3. Irracionális döntéselmélet:

A vezetők nagyon korán hozzák a döntéseket, ezért egyszerűen átsiklanak az eredeti választásuktól eltérő javaslatok és értékelések fölött