Alkotóelemei:

 • A stratégia hatóköre: területe azt a pozíciót határozza meg, amelyet a cég a környezetével összefüggésben el kíván érni.
 • Erőforrások hasznosítása: miként szándékozik a szervezet szétosztani az erőforrásokat, pl.: mely területeket preferál.
 • Versenyelőny: az előnyöknek milyen sajátosságaival rendelkezik a vállalat a versenytársaihoz képest.
 • Szinergia: a vállalaton belüli különbségek vállalkozásokra vonatkoznak, melyek számítanak arra, hogy az egyik eleve kap valamit a másiktól.
  Kialakítása magában foglalja a stratégiai tervek létrehozását és kidolgozását, megvalósítása a tervek teljesítését, végrehajtását, kivitelezését jelenti.
 • Szintjei:
 • Vállalati stratégia; üzletági stratégia; funkcionális stratégiák: marketing; pénzügy; termelés; emberi erőforrások; szervezettervezés; K+F (kutatás – fejlesztés)
 • Környezeti erők: TK. 6.2. ábra (94. oldal)
 • Környezet és stratégia kölcsönhatása:
  A stratégiára hárul az a szerep, hogy meghatározza, milyen pozíciót kíván elérni a vállalat az adott környezetben. Pl: “A” szervezet meg akarja őrizni vezető pozícióját.  “B” szervezet elmozdulást szeretne. “C” szervezet annyira rossz helyzetben van, hogy a vezetők gyökeres változást terveznek a vállalat irányításában.
 • Vállalati stratégia:
  1. Saját versenytársai vannak.
  2. Önálló részleg vagy az egymással szoros kapcsolatban álló szervezeti egységek hálózata.
  3. Önálló hirdetése (?) van.
  4. Saját stratégiáját elkülöníti más, szervezeten belüli stratégiai szervezeti egységektől.
   A vállalati stratégia meghatározza azoknak az akcióknak az összességét, amelyek a sikeres versenyt szavatolhatják.

1.Portfolió mátrix: l

Ényege a megállapodott vállalatok termékeinek és szolgáltatásainak, valamint a környezet kínálta lehetőségeknek különböző szempontok szerinti elemzése és összevetése. Lényege, hogy a termékeket piaci keresletük, illetve viszonylagos piaci részesedésük alakulása függvényében elemezzük. “sztár termék”: a kereslet folyamatosan nő és erős piaci pozíciót termelnek a vállalat számára. “kérdőjel termék”: a kereslet nő, a vállalat piaci helyzete, részesedése viszont gyenge. Javasolt stratégia: kiválasztani a kérdőjeles terméket és beruházni.
“fejőstehén”: a vállalat ezzel uralja a piacot, de az irántuk mutatkozó kereslet növekedési üteme alacsony. Javasolt stratégia: kihasználni az előnyös helyzetet, kivenni belőle annyi pénzt, amennyit csak lehet. “döglött kutya”: kicsi a kereslet és a vállalat piaci pozíciója is gyenge. Javasolt stratégia: kivonulás a piacról.

 1. Intuitív megközelítés,
 2. Globális stratégia: működése az egész világra kiterjed.
 3. Általános stratégia: üzleti egységek alacsony költségeire épülő szervezet.

A stratégia megvalósítása

 • A. taktikai terv: középpontjában az emberek és az akciók állnak.
 • B. kontingencia terv: a stratégiai tervek helyes, célravezető végrehajtását segíti elő.
 • C. a stratégiának és a szervezettervezésnek kellőképpen integrálnak