A közkereseti társaság olyan jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, melyben a tagok egyetemleges és korlátlan felelősségük mellett közös gazdasági tevékenységet végeznek, üzletszerűen, vagyis vagyonszerzés céljából. A szükséges vagyoni hozzájárulást, melynek nincs min korlátja a tagok bocsátják a társaság rendelkezésére.

Jellemzői

 • tagjai természetes és jogi személyek is lehetnek
 • általában kis létszámú vállalkozás, a tagok közti bizalom és egyetértés nagyon fontos
 • valamilyen formában kötelező a közös gazdasági tevékenység
 • a személyek közreműködés minden tag számára lehetséges
 • szavazat fejenkénti (kivétel, ha a társasági szerződés másként rendelkezik)
 • nyereségből, veszteségből való részesedés vagyonarányos
 • üzletvezetésre valamennyi tag jogosult
 • nincs a tagoktól elkülönült irányítási szerve

Társasági jogviszony megszűnése

 • ha a tag a társasági szerződésben meghatározott vagyoni hozzájárulást nem teljesíti
 • közös megegyezéssel
 • kizárással
 • a tag halálával

Társaság megszűnése

 • ha a tagok száma egy főre csökken és 3 hónapon belül nem jelentkezik egy új tag
 • jogutód nélküli megszűnés esetén
 • átalakulás esetén