1. Jellege:

 • Célja: a terv egy kidolgozott program vagy keret, amit arra használnak, hogy leírják, miként kívánja a szervezet elérni céljait. A tervezés a tervek kidolgozásának folyamata. Annak az útnak a meghatározása, amelyen a szervezet haladni kíván.
 • Felelősség a tervezésért: minden vezetőt célszerű bevonni a tervezés folyamatába. Csúcsvezetés: a tervezés itt kezdődik, amely az igazgatósággal dolgozva megállapítja a testület céljait és a vállalat stratégiáját, valamint koordinálja és integrálja a szervezet más szintjein folyó tervezési tevékenységet is.
 • Középvezetők: segítik a stratégiai tervezést és részt vesznek a taktikai tervezésben, elkészítik saját részlegeik tervét. Alsószintű vezetők: együttműködnek a tervek kidolgozásában, elkésztik saját egységükre vonatkozó terveiket. Segítik a taktikai tervezést, részt vesznek az operatív tervek elkészítésében és megvalósításában.

2. Típusai:

 • Stratégiai tervek: ezek a testület tervei, amelyeket a csúcsvezetők dolgoznak ki a szervezet általános előírásainak figyelembevételével, jelzik, mivel foglalkozik a vállalat.
 • Taktikai tervek: mérsékelt hatáskörű, elsősorban az emberekre és az akciókra összpontosítanak, a stratégiai tervek megvalósításával foglalkoznak, szorosabban kapcsolódnak a középvezetéshez, mint a csúcsvezetéshez.
 • Operatív tervek: ezeket a középvezetők felügyelik, de az alsószintű vezetők hajtják végre
 • Állandó tervek: visszatérők, ismétlődnek, rutinhelyzetekre dolgozzák ki, magukba foglalják a politikát (általános irányelvek, amelyek viszonylag jelentős akciókat vezérelnek a szervezetben), a szabályokat (meghatározott tevékenység ellátására, illetve teljesítésére vonatkozó követelményeket) és az előírásokat.
 • Egyedi tervek: csak egyetlen alkalommal bekövetkező események kezelésére dolgozzák ki. Program: olyan egyedi terv, amely a tevékenységek széles körére vonatkozik. Projekt: hasonlít a programhoz, de általában szűkebb kiterjedésű.

3. Időhorizontjai:

 • Hosszú távú tervezés: néhány évtől néhány évtizedig terjedő időszakot fed le, jelentősebb bővítés, új gyártórendszer, új értékpapírok, csúcsvezetés utánpótlása.
 • Középtávú tervezés: egy és öt év közötti időintervallumot fog át, általában a csúcsvezetők a középvezetőkkel együtt készítik el.
 • Rövid távú tervezés: egy évet, vagy annál rövidebb időszakot ölel fel, a napról napra jelentkező tevékenységekre vonatkozik.