A célok típusai:

E célok vezetési szintenként, területenként vagy funkciókként, valamint időhorizontonként és sajátosságonként differenciálódhatnak. A szervezeti célnak egzisztenciális oka van: pl.: a vállalaté a profil, a kórházé a gyógyítás. A küldetés az a mód, ahogyan egy szervezet célját teljesíteni igyekszik.

 • A.:
  • A csúcsvezetés céljai: amelyek meghatározzák a szervezet stratégiáját.
  • A középvezetés céljai: logikailag következnek a csúcsvezetés által meghatározott célokból.
  • Az alsó szintű vezetés céljai: a vezetői munkához tartozó speciális projektekhez vagy tevékenységekhez kapcsolódnak.
 • B.:
  • A vezetés területei és funkciói szerint: Pl.: marketing terület vezetői: olyan célokat határoznak meg, mint az értékesítés.
   A pénzügyi célok összefügghetnek a beruházás megtérülésével. A termelési vezetők célokat állapítanak meg a költségekre.
  • Emberi erőforrás: célok a munkaerő forgalomra.
 • C.:
  • Időhorizont és sajátosság: hosszú-, közép- és rövid távú célok.
  • Céloptimalizálás: egy egyensúlykeresési alkufolyamat a különböző célok egyeztetése révén elérhető szervezeti hatékonyság érdekében.
  • A hatékony célkitűzés. Korlátja: - rossz vagy téves célok: a célok nem illeszkednek a szervezeti szándékhoz.
  • Elérhetetlen célok: ezek akadályozzák a munkát.
   • Túlhangsúlyozott mennyiségi célok.
   • Túlhangsúlyozott minőségi célok.
   • Eredménytelen célkitűzés jutalmazása.
   • Eredményes célkitűzés ösztönzésének elmulasztása.
  • Korlátok leküzdése:
   • A célok szándékának megértése: az a vezető, aki nem elég reális célokat tűz ki, rosszul végzi a munkáját.
   • A megfelelő célok kijelölése: megvalósíthatóak legyenek, specifikusak, jelezniük kell a teljesítés határidejét.
   • Célkonzisztencia biztos: ellentmondásmentesnek kell lenniük.
    Mások tájékoztatása a célokról: történhet írásos formában vagy értekezleten.
    Hatékony célkitűzések ösztönzése. 

Célközpontos vezetés (Management by Objectives):

Olyan vezetési módszer, amelyet kifejezetten arra fejlesztettek ki, hogy segítse a célkitűzési folyamatot a szervezetekben.

 • Jellege: a legtisztább formában a vezető és beosztottjai közötti együttműködésen alapuló célkijelölés.
 • Alapgondolata: a felettes és a beosztott közösen határozzák meg a beosztott által követendő célokat egyetértve abban, hogy a beosztott jövőbeli alkalmazása azok megvalósításának minőségétől függ.
 • Két alapvető feltételezésre épül: a célok felülről lefelé alakulnak ki a szervezetben, az együttműködés során az alkalmazottak elkötelezettebbé válnak a szervezeti célok megvalósításában.
 • Hatékonysága: az MBO megfelelő alkalmazása segíti a motivációt és a kommunikációt, előmozdítja a célkitűzést és hasznos kereteket nyújt a teljesítés értékeléséhez és a javadalmazás megállapításához. Növeli a papírmunkát és a hosszabb távú feladatok helyett inkább a rövid távú célokra összpontosít.+Tk: 72. o.