A szervezeti célok meghatározása: 

Cél: 

Annak a kinyilvánítása, amit a szervezet egy meghatározott idő alatt a jövőben el kíván érni, vagyis egy olyan előirányzat, amit a szervezet teljesíteni szeretne.
Szervezeti cél: az egymással állandó érdek-összeütközésben álló csoportok egyetértésének minimális közös területe.

A célkitűzés lépései:

1. A vezetők megvizsgálják a környezeti lehetőségeket és veszélyeket.
2. Megállapítják a szervezet erős és gyenge pontjait.
3. Meghatározzák az alkalmazandó szervezeti célokat.
4. Meghatározzák a szervezeti egységek céljait.
5. Meghatározzák a szervezeti alegységek céljait.
6. Figyelemmel kísérik a célmegvalósítást a szervezet minden szintjén.

Környezet és célkitűzés:

 1. Általános környezet: Azoknak az erőknek, hatásoknak a köre, amelyek a szervezet általános működési feltételeit jellemzik.
  • Politikai – jogi hatások: amelyeket a szervezet működésével összefüggő kormányzati és jogi rendszerek fejtenek ki. Pl.: gazdaságpolitikai, vállalati adók, privatizáció.
  • Gazdasági hatások: pl.: infláció, gazdasági növekedés, kamatlábak…
  • Nemzetközi hatások: különösen a multinacionális cégeket érik.
  • Szociális – kulturális hatások: az arra a társadalomra jellemző fogyasztási és értékhatások, amelyben a cég működik. Pl.: fogyasztási szokások, ízlések, preferenciák.
  • Műszaki hatások: pl.: a számítógép műszaki színvonalának változása, alkalmazása a döntéshozatal során.
 2. Feladatkörnyezet: Ezt sajátos szervezetek alkotják, amelyek hatást gyakorolnak a célszervezetekre.
  • Vevők: azok, akik megvásárolják a szervezet által előállított termékeket, igénybe veszik a szervezet által nyújtott szolgáltatást.
  • Versenytársak: azok a szervezetek, amelyek hasonló vagy alternatív termékeket, szolgáltatásokat kínálnak a fogyasztóknak.
  • Szakszervezetek: bizonyos földrajzi térségekben növekszenek, másutt csökken a befolyásuk.
  • Szabályozók: olyan szervezetek vagy csoportok, amelyek megpróbálnak hatást gyakorolni a célszervezetre, pl.: környezetvédelmi tanács, nőszövetség.
  • Szállítók: anyagi eszközökkel, nyersanyaggal látják el a cégeket.