1. A vezetéstudományi (Management Science) iskola:

Mennyiségi módszerek alkalmazására irányul a vezetési és szervezeti kérdések területén. Egyesíti a stratégiai vonatkozású tervezést és prognózist az igazgatási jellegű szervezeti célokkal és azok megvalósításával. Matematikai és statisztikai eszközöket és módszereket használ. Megjelennek a számítógépek és az elektronikus információk.
Operációs menedzsment: alkalmazása célirányosabb, dönt arról, hogy hová helyezzék az üzemet, mekkora legyen a raktárkészlet.
Vezetési információs rendszer: a vezetők tájékoztatását szolgálja.

2. Rendszerelméleti megközelítés:

A rendszer:

Olyan egész, amely egymással összefüggésben, kölcsönhatásban álló elemekből, részekből áll.
A környezettel való kapcsolat az egyik legfontosabb, amit a rendszerelmélet nyújt a vezetőknek.
Minden szervezet nyitott rendszer.
Az alrendszerek egymásrautaltságának, kölcsönös függésének a gondolata. Az alrendszer egy rendszer a rendszeren belül.
Szinergia: azt érzékelteti, hogy két ember vagy két egység egymással együttműködve többet érhet el, mint külön–külön.

Entrópia:

Mi történik akkor, amikor a szervezetek hosszú távon zárt rendszerként viselkednek: megtorpannak és megszűnnek létezni.
Ekvifinalitás: széles körben mindig ugyanaz a végső állapot következik be, két vagy több út is ugyanoda vezethet.
A rendszerelmélet a szervezet funkcionálásának megértését segíti (ld. az ábrát)

A rendszermodell:

INPUT ------>-------->---------->-------->------OUTPUT

 • technológia   
 • emberi erőforrás  
 • fizikai erőforrás   
 • pénzügyi erőforrás  
 • információs erőforrás
 • termékek
 • szolgáltatás
 • magatartás
 • profit, verseny

3. Kontingenciaelmélet:

A megfelelő vezetési akciók a helyzettől, illetve ennek néhány fontos elemétől függenek.Ld. TK. 55. oldal ábrát!

4. Egyéb megközelítések (japán módszer):

7 elmélet a ’80-as évek elején. William Ouchi.
Rugalmas vezetési magatartást javasolt, amely egyesíti az amerikai és a japán modell erősségeit.

Jellemzők:

 • Tartós foglalkoztatás: amerikai környezetben a japán típusnak megfelelő életre szóló foglalkoztatás irreális vállalkozás volna.
 • Minősítés és előléptetés: gyorsabb, mint a japán vállalatoknál, de lassúbb, mint az amerikaié.
 • Kádárfejlesztés: a személyzetfejlesztés rotációs rendszerét kell átvenni.
 • Döntési rendszer: Legyen szubjektív és objektív, érzelmi és racionális, implicit és explicit. Másfelől: a döntési folyamat legyen ugyan konszenzuális é participatív, de a végső felelősség legyen egyéni.
 • Kölcsönös bizalom: a kollektív döntéshozatal és az egyéni felelősség ezt igényli.
 • Bizalom, összehangoltság, együttműködés: a személyes kapcsolatok lépjenek a bürokratív koordinációs mechanizmus helyébe.
 • Holisztikus orientáció: a japán vállalatok az egészet tartják szem előtt és kevésbé specializálódtak, mint az amerikai típusúak.+ könyv: 57. o.