1. A tudományos  menedzsment (Scientific Management)

Célja: úgy megtervezni és megszervezni a munkát, hogy az az alkalmazottak maximális teljesítményét eredményezze.

Federick W. Taylor:

Első munkakörében felfigyelt egy jelenségre, amelyet később “lógásnak” nevezett. Először megvizsgált minden munkát/munkakört, és meghatározta ellátásuk leghatékonyabb módját. Ezután bevezette a darabbér-rendszert. Független tanácsadó lett. Újratervezte a munkaköröket, pihenőidőket vezetett be, és darabbér-rendszert alkalmazott. Javult a teljesítmény és a morál. A munkáról és annak fejlesztéséről vallott felfogása fokozatosan összeállt és tudományos menedzsment néven vált ismertté.

 1. a vezetőnek tudományosan ki kell dolgoznia a munkakör minden elemét, tanulmányozni kell a munkát, és meg kell határoznia végzésének módját
 2. a vezetőnek tudományosan ki kell választani, majd felkészíteni a munkásokat
 3. a vezetőnek együtt kell működnie a munkásokkal
 4. a vezető magára vállal minden, a tervezéssel és szervezéssel kapcsolatos felelősséget.

Frank és Lillian Gilbert:

Elsősorban a munkásjólét érdekelte őket, segítségükre volt az idő-mozdulattan; előfutára volt a személyügyi menedzsmentnek.

2. Adminisztratív menedzsment a szervezeti struktúrára koncentrál:

Henry Fayol:

 1. munkamegosztás
 2. autoritás és felelősség
 3. fegyelem
 4. egyensúlyi vezetés
 5. az irányítás egysége
 6. a részegységek alárendelése az általános érdeknek
 7. bérezés
 8. centralizáció
 9. hierarchia
 10. rend
 11. méltányossága
 12. személyzet stabilitása
 13. kezdeményezés
 14. a dolgozók egysége

Chester Barnard:

Az autoritás és a hatalom a szervezeten belüli elosztásainak felfogásához járult hozzá.
Mary Parker Follett: a célkitűzés és a konfliktusmegoldás területén tevékenykedett

3.A strukturalista iskola:

Max Weber:

Aki először határozta meg a bürokrácia fogalmát.
1munkamegosztás 2szabályozottság 3hierarchia 4aktaszerűség (írásbeliség) 5szakmai hozzáértés (hivatástudat) 6személytelenség, tárgyilagosság
A klasszikus vezetéselméleti irányzat értékelése
pozitívum: a vezetők ösztönös megértésüket és megállapításukat is alkalmazzák, előtérbe állították a menedzsment tudományos igényű tanulmányozását.
negatívum: több gondolat túlságosan leegyszerűsítettnek tűnik, és csak meghatározott korban releváns.

Neoklasszikus irányzat:

1. Az emberi kapcsolatok tana (Human Relation ):

Ehhez az iskolához tartozók szociológusok, akik figyelmüket a csoporton belüli kapcsolatokra összpontosították (Mayo, Roethlisberger, Dickson, Homans stb.). Több korábbi kutató figyelmen kívül hagyta, elhanyagolta az emberi tényezők szerepét a munkahelyen.
Hawthorne-i vizsgálat (TK. 50.o.)
A H.R. felismeri, hogy az embereknek sajátos igényeik és motivációik vannak, s ezeket magukkal hozzák a munkahelyre is.
Miközben a munkában az egyén teljesíti a feladatát és függ a felettesétől, egyben érzékeli a társadalmi kapcsolatokat is.

2. A magatartástudományi iskola (Behavioral school):

Pszichológusok, akik az emberi magatartást helyezték érdeklődésük középpontjába (Maslow, McGregor stb.)
Alapvető feltételezései az egyéni fejlődésre, a tehetség kibontakoztatására és az önmegvalósításra irányultak.
Korrekt bér, megfelelő bánásmód a szervezet tagjai fontosnak érezzék magukat.
A hatékony és eredményes szervezeti teljesítmény érdekében a vezetőknek olyan munkaköröket és szervezeti struktúrákat kell kialakítani, amelyek lehetővé teszik az emberek számára képességeik kibontakozását és személyes fejlődésüket.
A neoklasszikus vezetéselméleti irányzat értékelése
Nem adtak kielégítő rálátást az egyén szerepére a munkahelyen, még mindig hiányos elmélete a menedzsmentnek. X és Y elmélet  TK. 5l-52. o.