1. Az egyéni, vagyis a karriertervezés:

  • egy írott terv kidolgozása, hova szeretnénk eljutni mondjuk 20 év múlva, hova 10, 5, 1 év múlva
  • tisztáznunk kell hiányosságainkat
  • időről-időre felül kell vizsgálnunk karrierterveinket kb. 3-4 évente jó úton haladunk-e; keményebben kell-e dolgoznunk
  • elképzeléseinket másokkal is össze kell hangolnunk

2. A szervezeti, vagyis a karrierirányítás:

A komm. irányítás különbözik a képzési és továbbképzési programoktól, magában foglalja a karrier-tanácsadást, a karrierutat, a karrier erőforrások megtervezését és a karrier integráció rendszereket.

A karrier-tanácsadás:

  1. informális tanácsot ad a felettes a beosztottnak;
  2. formális személyügyi részleg által nyújtott speciális karrier tanácsadás

A karrierút:

Fokozatos előrehaladás megállapítására vonatkozik a munkakörökben. A karrierút egyes szervezetekben formálisan meghatározott (leírt szabályok által előre meghatározottak a karrirállomások), vagy informálisan meghatározott karrierállomások, de lehet tudni, hogy mely munkakörből mely lépcsőkön hová lehet eljutni.

Karrierforrások megtervezése:

A tervezési technikák körültekintő alkalmazása a karrier irányításában a szervezet terveket és előterjesztéseket készít a személyzet igényeiről és figyelemmel kíséri a tervek megvalósulását

Karrier információs rendszerek:

Jelzi és különböző csatornákon közli a megüresedett állásokat a szervezetben, összekapcsolja a belső munkapiacot a formális karrier-tanácsadással.

  1. nők vezető karrierje - vannak olyan szervezetek, amelyek tesznek valamit a nők megtartásáért a vezetésben (rugalmas munkaidő, otthoni munkavégzés)
  2. kisebbségi vezetők karrierje - a kormányzat különböző formában támogatja a kisebbségi csoportok tagjait, akik önállóan szeretnének vállalkozást beindítani v. fenntartani
  3. karrierproblémák - kettős kereset-kettős karrier: kulcselem sokkal inkább a “családhoz” vagy “hozzánk”, mint a “hozzám” illesztés szemlélete; ez vezethet olyan döntésekhez, amely segíti “A” partner áthelyezését annak tudomásul vételével, hogy a legközelebbi jelentősebb karrierdöntés segíteni fogja “B” partnert.

Megerősítő akciók:

A szervezetek vállalják magukra, összhangban a törvénybe iktatott emberi jogokkal (kerülik a diszkriminációt, tiltja a származás, nem, vallás, bőrszín, nemzeti hovatartozás szerinti hátrányos megkülönböztetést). Egyenlő esélyt biztosít a képzési és továbbképzési programokban való részvételre.